SAMspråk i Almedalen 2010

Forskare möter politiker i SAMspråk


För fjärde året i rad arrangerar RJ tillsammans med VR, FAS och Formas så kallade SAMspråk under politikerveckan i Almedalen. Tanken är att låta forskare och makthavare mötas i ett samtal om aktuella teman.

Liksom föregående år leds samtalen av Ulrika Knutson och kommer att gå av stapeln på Joda Bar & Kök i Visby hamn.
 
Det preliminära programmet ser ut så här:
 

Måndag 5/7


13.00 Media, makten och politiken
Medieforskaren Ester Pollack och Gudrun Schyman (FI!) diskuterar maktens mediala villkor, bl. a diskuteras hur väsentliga normbrotten är, hur skandaler utnyttjas av politiska motståndare och rivaler och huruvida kvinnliga respektive manliga politiker behandlas olika.

14.00 Bästa biståndet?
Forskarna Stefan de Vylder, Tomas Kjellqvist, Göran Djurfeldt samtalar med Joakim Stymne (Gunilla Carlssons statssekreterare) om dagens biståndspolitik. Vilken forskning stöder sig regeringen på när det gäller det svenska biståndets inriktning? Och vilka slutsatser drar man av alla studier som gjorts om biståndet och dess effektivitet?  

Paus
 
15.30 Klimatet förändras — men vad gör vi?
Forskaren Runar Brännlund samtalar med Anders Emretsson, webbredaktör och klimatbloggare, samt Lars Hjälmered (M). När den globala medeltemperaturen ökar får det allvarliga konsekvenser för alla. Men vad kan vi som enskilda göra åt det? Vad är möjligt, rimligt eller nödvändigt? 

16.30 Brott och straff - fängslande idéer för framtiden
Kriminologen Jerzy Sarnecki och experten Björn Fries pratar med Johan Pehrson (FP) om dagens och framtidens åtgärder för att minska brottsligheten. Är framtiden tidiga insatser och polisverksamhet?
 

Tisdag 6/7


13.00 Behövs monarkin?
Statsvetaren Cecilia Åse och Annicka Engblom (M) diskuterar vilken roll monarkin har för svensk politik, kultur och samhällsliv i dag. Behövs verkligen monarkin eller är det en institution i otakt med tiden?

14.00 Jämställdhetens pris
Den svenska politiken har skapat goda förutsättningar för jämställdhet. Svenska par vill vara jämställda och dela lika.  Ändå blir det inte så. Här pratar forskaren Anne Grönlund med politikerna Tina Acketoft (FP)och Christer Engelhardt (S) om jämställdhetens ekonomiska och emotionella kostnader.
 
Paus

15.30 Stärkt demokrati genom sänkt rösträttsålder?
Statsvetaren Ludvig Beckman och Björn von Sydow (S) diskuterar den forskning som säger att en sänkt rösträttsålder faktiskt stärker demokratin. Är det dags att sänka rösträttsåldern till 15 år? Och är vi i så fall beredda att ta konsekvenserna i form av mer extrema val, vilket en del studier tyder på att det blir?
 
16.30 Mångkultur i praktiken
Sociologen Abby Petersen och juristen Ingvar Roth samtalar med Mehmet Kaplan (MP) om vad mångkultur innebär i praktiken. Ska man införa undantag i mångkulturens namn? Vad säger forskningen - är det rimligt eller leder det fel?

Dela |

Senast uppdaterad: 2010-06-14