Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

14 forskare i Sverige får ERC Starting Grant

Nu är det klart vilka som får Europeiska forskningsrådets (European Research Council) Starting Grant i 2021 års utlysning. 397 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 14 av forskarna är verksamma vid ett svenskt lärosäte.

ERC Starting Grant riktar sig till forskare i början av sin karriär och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Forskarna och deras projekt har genom peer review-granskning och i mycket hög konkurrens blivit högst rankade i Europa. I år sökte över 4 000 forskare bidraget.

Totalt får 397 forskare i Europa dela på 619 miljoner euro, vilket ger en beviljandegrad på cirka 10 procent.

Bland de 14 forskarna i Sverige som får ERC Starting Grant 2021 är sex verksamma inom Social Sciences and Humanities, fem inom Physical and Engineering Sciences och tre inom Life Sciences.

Beviljade forskningsprojekt 2021

Göteborgs universitet

 • Ann-Kristin Koelln: INTRAPARTY The Benefits of Conflict: How Factions Can Enhance Political Parties' Electoral Performance
 • Tintin Wulia: THINGSTIGATE Things for Politics' Sake: Aesthetic Objects and Social Change

Karolinska institutet

 • Marcus Buggert: TRACE Tracing virus-specific CD8+ T cell clonotype zonation and function in humans

Kungliga tekniska högskolan

 • Michael Liverts: DYNPRESS Towards materials at extremes: from intense dynamic compression to expansion

Linköpings universitet

 • Eleni Stavrinidou: 4D-PhytoHybrid Plant based 4D biohybrid systems

Lunds universitet

 • Carmelo D'Agostino: SUperSAFE SUrrogate measures for SAFE autonomous and connected mobility
 • Lea Fuenfschilling: ENDINGS Towards a theory of endings in innovation studies

Stockholms universitet

 • Jon Gudmundsson: CMBeam Transforming cryogenic optics for cosmic microwave background experiments
 • Ragnhild Lunnan: TransPIre Transients Illuminating the Fates of the Most Massive Stars
 • Peter Sörgaard Jörgensen: INFLUX Emerging pests and pathogens as a novel lens for unravelling social-ecological cascades
 • Birgit Wild: PRIMETIME Rhizosphere priming: Quantifying plant impacts on carbon dioxide emissions from a warming Arctic

Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Derek Lundberg: SPHINOCULANT Revealing the secrets to success of Sphingomonas, a versatile bacterial genus with exceptional potential as a beneficial agricultural inoculant
 • Petra Marhava: HOT-AND-COLD How plants deal with heat and cold: Molecular mechanisms of auxin transport and signaling in response to temperature stress

Uppsala universitet

 • Ylva Söderfeldt: ActDisease Acting Out Disease. How Patient Organizations Shaped Modern Medicine

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare. Länk till annan webbplats.

Nästa utlysning av Starting Grant stänger 13 januari 2022.

Vetenskapsrådet arbetar för att fler ska söka ERC-bidrag

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från ERC på olika sätt. Under 2021 arrangerade vi bland annat en serie webbinarier för är att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel. I år planerar vi att genomföra digitala informationsmöten inför kommande utlysningar. Håll utkik efter datum här på webbplatsen!

Om du har frågor, kontakta gärna Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC: anethe.mansen@vr.se

ERC-finansierad forskning leder ofta till genombrott

En oberoende utvärdering av 225 slumpmässigt utvalda forskningsprojekt med finansiering av ERC visar att cirka 81 procent av dem har lett till vetenskapliga genombrott eller stora vetenskapliga framsteg. Resultatet bekräftar tidigare utvärderingar.

Läs hela studien på ERC:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

 1. Tre forskare i Sverige får ERC-2024 Proof of Concept Grant DL1

  Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i utlysningens första ansökningsomgång 2024. Tre forskare i Sverige finns bland bidragsmottagarna.

 2. Intervjuträning ERC 2024 Synergy Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg tre i ERC:s utlysning Synergy Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.

 3. Intervjuträning ERC Consolidator Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Consolidator grant (CoG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delt...