Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning, 2001–2021

Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021. Fokus är externfinansierad forskning och publiceringar inom området.

Kartläggningen visar områdets komplexitet och utveckling i stort, förändringar i den institutionella utbredningen av området, och hur forskningsfinansieringen inom området har förändrats. Den visar även metoder och publiceringsmönster samt områdets nationella och internationella förankring och genomslag.

Rapporten är den första av sitt slag och utgör ett viktigt underlag för den utbildningsvetenskapliga kommitténs arbete med att stärka utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige.

Mer inom samma ämne

  1. Forskartorget: Kunskap i det digitala klassrummet

    Vetenskapsrådet arrangerar ett seminarium inom utbildningsvetenskap på Bokmässan i Göteborg. Välkommen!

  2. Utbildningsvetenskap

    Inom utbildningsvetenskap forskas det om lärande, didaktik och undervisning och om sociala och kulturella aspekter på utbildning och utbildningspolitik.

  3. Resultatdialog 2023

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Högskolan för lärande och kommunikation i samarbete med Jönköping University. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och ...