Beslut publicerat

07 november 2022

Totalt beviljat belopp: 534 962 071 kronor

Humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2022. Totalt beviljar vi nästan 535 miljoner kronor för åren 2022–2028.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

407

34

8%

Män

440

56

13%

Totalt

847

90

11%

 

Beviljandegrader: bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

31

5

16%

Män

30

4

13%

Totalt

61

9

15%


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

150 251 000

1 4174 62

Män

240 028 000

1 363 795

Total

390 279 000

1 383 968


Bidragsbelopp: bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

88 214 257

2 940 475

Män

56 468 814

2 823 441

Totalt

144 683 071


2 893 661Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

24

138 465 224

Uppsala universitet

18

103 766 891

Göteborgs universitet

17

91 144 956

Lunds universitet

12

66 408 000

Örebro universitet

5

26 935 000

Karolinska Institutet

4

18 914 000

Linköpings universitet

3

14 272 000

Linnéuniversitetet

3

14 099 000

Umeå universitet

3

13 683 000

Institutet för Framtidsstudier (IF)

3

13 105 000

Södertörns högskola

2

8 096 000

Övriga

5

26 073 000

Totalt

99

534 962 071


Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL