Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Grundforskning för hållbara energisystem får 125 miljoner kronor

Energimyndigheten har beviljat cirka 125 miljoner kronor till 25 olika projekt inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem.

Utlysningen var ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Energimyndigheten och inkluderade forskning inom såväl naturvetenskap och teknikvetenskap som inom humaniora och samhällsvetenskap. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen och har fattat beslut om stöd. Vetenskapsrådet har kvalitetsgranskat ansökningarna.

Information om vilka projekt som får stöd finns på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL


Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen av projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR). Totalt beviljar vi nästan 19 miljoner kronor för åren 2023–2026.

  2. Forskningssamarbete Röntgen-Ångström Cluster 2023

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom forskningssamarbete Röntgen-Ångström Cluster 2023. Totalt beviljar vi 50 miljoner kronor för åren 2024–2027.

  3. Rådsprofessor inom medicin och hälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för rådsprofessor inom medicin och hälsa. Totalt beviljar vi nästan 123 miljoner kronor för åren 2024-2031.

Till toppen