Utlysningen öppnar 14:00 11 september 2019

Utlysningen stänger 14:00 09 oktober 2019

Behovsinventering forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Vartannat år gör Vetenskapsrådet en inventering för att fånga upp nya behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Nästa behovsinventering är öppen mellan 11 september och 9 oktober 2019 och riktar sig till lärosäten, myndigheter med forskningsuppdrag, forskningsfinansiärer och forskargrupperingar.

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se