Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

ERC Proof of Concept utlyses av Europeiska forskningsrådet, ERC, och ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

Under 2022 ägde två utlysningar rum. Den andra utlysningen, ERC PoC2, hade totalt tre deadlines. Nu har resultaten från den tredje och sista omgången kommit. Totalt får 90 forskare från 18 olika länder bidrag. Sex av dem är verksamma vid svenska lärosäten.

Chalmers tekniska högskola

 • Maria Asplund med projektet: ProBER, Personalined Bioelectronics for Epithelial Repair

Göteborgs universitet

 • Giovanni Volpe med projektet: IFLAI, Virtual tissue staining by deep learning

Linköpings universitet

 • Feng Gao med projektet: Cremoso, Cost-Effective Charge-Transport Materials for New-Generation Solar Cells

Lunds universitet

 • Filipe Pereira med projektet: NeoIDC, Neoantigen Identification with Dendritic Cell Reprogramming
 • Charlotte Ling med projektet: Proceed, Pharmacoepigenetics for precision medicine in type 2 diabetes

Uppsala universitet

 • Gabriele Messori: ICE-MOT, Impacts of Climate Extremes from Mining of Online Texts

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats..

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

 1. Ny utlysning inom initiativet MSCA4Ukraine

  Den 5 augusti öppnar en ny utlysning inom gästforskarprogrammet MSCA4Ukraine. Svenska lärosäten som är intresserade av att ta emot forskare från Ukraina kan ansöka om medel i utlysningen.

 2. Två forskare i Sverige får medel från EU:s nätverksprogram COST

  COST (European Cooperation in Science and Technology) finansierar 60 nätverksprojekt som ska främja samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut. Två av projekten som får medel koordineras av forskare vid svenska läro...

 3. ERC-mottagning 2024

  Vi uppmärksammar de forskare i Sverige som beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, 2023, med en mottagning i Vetenskapsrådets lokaler.