Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

ERC Proof of Concept utlyses av Europeiska forskningsrådet, ERC, och ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

Under 2022 ägde två utlysningar rum. Den andra utlysningen, ERC PoC2, hade totalt tre deadlines. Nu har resultaten från den tredje och sista omgången kommit. Totalt får 90 forskare från 18 olika länder bidrag. Sex av dem är verksamma vid svenska lärosäten.

Chalmers tekniska högskola

 • Maria Asplund med projektet: ProBER, Personalined Bioelectronics for Epithelial Repair

Göteborgs universitet

 • Giovanni Volpe med projektet: IFLAI, Virtual tissue staining by deep learning

Linköpings universitet

 • Feng Gao med projektet: Cremoso, Cost-Effective Charge-Transport Materials for New-Generation Solar Cells

Lunds universitet

 • Filipe Pereira med projektet: NeoIDC, Neoantigen Identification with Dendritic Cell Reprogramming
 • Charlotte Ling med projektet: Proceed, Pharmacoepigenetics for precision medicine in type 2 diabetes

Uppsala universitet

 • Gabriele Messori: ICE-MOT, Impacts of Climate Extremes from Mining of Online Texts

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats..

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

 1. Intervjuträning ERC Advanced Grant 2024

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.

 2. 14 forskare i Sverige får ERC Consolidator Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. 14 av forskarna som får bidrag har en svensk värdinstitution.

 3. Svenska lärosäten får medel för att ta emot forskare från Ukraina

  I mars i år fattade MSCA4Ukraine-konsortiet beslut om att ge doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex forskare togs emot av svenska lärosäten. Nu får ytterligare fem personer möjlighet att forska i ...

Till toppen