Nyhet

Nyhet

Publicerad den 11 oktober 2019

Uppdaterad den 11 oktober 2019

Sex forskare från Sverige är med och delar på ERC Synergy grant

Nu har ERC publicerat resultaten från Synergy Grant-utlysningen. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 forskargrupper dela på över 360 miljoner euro för att bedriva sin spetsforskning. I fem av forskargrupperna ingår forskare med en svensk värdinstitution.

Karolinska institutet

  • Mikael Rydén och två forskare från Frankrike: Spheres: Lipid droplet hypertrophy: the link between adipocyte dysfunction and cardiometabolic diseases
  • Igor Adameyko (även verksam i Österrike), Susanne Schlisio och två forskare från Frankrike och USA: Kill-or-differentiate: Using cell-cell interactions to unlock new cancer treatments: Forcing neural crest tumors back onto the developmental path

Lunds universitet

  • Martin Leijnse och tre forskare från Danmark: NonLocal: Foundations of nonlocal and nonabelian condensed-matter systems

Sveriges lantbruksuniversitet

  • Tomas Roslin och två forskare från Finland och USA: Lifeplan: A Planetary Inventory of Life – a New Synthesis Built on Big Data Combined with Novel Statistical Methods

Uppsala universitet

  • Olle Eriksson och två forskare från Tyskland och Nederländerna: FastCorr: Ultrafast dynamics of correlated electrons in solids


På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare.länk till annan webbplats


Publicerad den 11 oktober 2019

Uppdaterad den 11 oktober 2019

Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

  3. ERC-tävling ska främja forskningskommunikation

    ERC har lanserat en tävling som ska uppmuntra ERC-forskare att försöka nå ut med sin forskning till en bredare allmänhet. Vinnarna presenteras vid en prisceremoni under nästa års EuroScience Open Forum, ESOF, i Italien.