Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med forskningsfinansiering.

Som en del av jämställdhetsarbetet har Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté genomfört en fördjupad studie av könsskillnader i beredningen av forskningsansökningar. Studien består av tre delar: En forskningsöversikt, en kvantitativ och kvalitativ rapport om statistik kring ansökningar och skriftliga bedömningar från de senaste åtta åren, samt en rapport om jämställdhetsobservationer utförda under kommitténs beredningsprocess 2022.

Resultatet visar bland annat att det är fler kvinnliga forskare som söker forskningsmedel än män samtliga år. Den visar också att beviljandegraden för kvinnor ofta är densamma eller lägre än för män. Studien utgör ett viktigt bidrag till utbildningsvetenskapliga kommitténs arbete med att skapa en beredningsprocess av högsta kvalitet.

Mer inom samma ämne

  1. Forskartorget: Kunskap i det digitala klassrummet

    Vetenskapsrådet arrangerar ett seminarium inom utbildningsvetenskap på Bokmässan i Göteborg. Välkommen!

  2. Utbildningsvetenskap

    Inom utbildningsvetenskap forskas det om lärande, didaktik och undervisning och om sociala och kulturella aspekter på utbildning och utbildningspolitik.

  3. Resultatdialog 2023

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Högskolan för lärande och kommunikation, i samarbete med Jönköping University!

Till toppen