Evenemanget är avslutat

Webbinarium om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata

Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket bjuder in till ett gemensamt webbinarium för att presentera resultaten av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och diskutera vägen framåt. Hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

Datum

20 april 2022

Tid

9.30–11.30

Plats

Digitalt via Zoom

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. I uppdragen ingår också att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet. I mars rapporterade myndigheterna uppdragen.

20 april anordnar vi ett gemensamt webbinarium där vi presenterar resultaten av uppdragen och diskuterar vilka frågor vi ser som viktiga i det fortsatta arbetet.

Seminariet vänder sig i första hand till forskare, forskningsfinansiärer, universitet och högskolor, forskningsinfrastrukturer, FoU-myndigheter och forskningsbibliotek – men alla som är intresserade av frågan är välkomna att delta.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

    Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.

  2. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

  3. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

    Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...