Utlysning, 2017-12-18

Utlysning 2018: Vetenskapsrådet satsar på tvärvetenskaplig forskning

Vetenskapsrådet utlyser nästa år bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Utlysningen öppnar den 18 april.

Syftet med satsningen är att ge forskargrupper möjligheten att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Forskargrupperna ska kombinera teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner på ett sådant sätt att de öppnar upp för nya forskningsområden och forskningsansatser.

- Vi stödjer redan idag i stor utsträckning tvärvetenskaplig forskning inom ramen för flera av våra andra utlysningar. Men vi ser ett behov av en särskild satsning som ger forskargrupper från vitt skilda områden möjligheten att samarbeta över en längre tid och skapa de bryggor mellan discipliner som behövs för tvärvetenskapliga forskningsgenombrott, säger Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.

Stödet vänder sig i första hand till nya tvärvetenskapliga grupperingar med forskare som har genuint olika vetenskaplig bakgrund. Forskare från minst två ämnen ska delta. Miljöerna kan med fördel omfatta deltagande från flera forskargrupper och lärosäten samt internationell medverkan.

Utlysningen omfattar 20 miljoner årligen i upp till sex år och cirka 4-6 bidrag kommer kunna beviljas. Vetenskapsrådet planerar att utlysa bidraget vartannat år. 

Kort om utlysningen

Söks av    

 

 

 

 

 

 

Enskild forskare med svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Det är endast tillåtet att delta i en ansökan om bidrag som sökande eller medverkande i denna utlysning.

 

Bidraget kan inte sökas av dig som har eller samtidigt söker ett annat bidrag till forskningsmiljö eller ett bidrag inom rådsprofessorsprogrammet vid Vetenskapsrådet.

 

Bidraget kan inte heller sökas av forskare som rekryterats inom den särskilda satsningen på internationell rekrytering av framstående forskare.

Områden

Alla områden

Medverkande    forskare

Minst två och upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

4-6 år

Bidragsbelopp

3-5 miljoner kronor per år inklusive indirekta kostnader

Budgetram

20 miljoner

Utlysningen

öppnar

18 april 2018 (kl 14.00)

 Utlysningen stänger

22 maj 2018 (kl 14.00)

 

Mer information

Utlysningstexten publiceras den 18 april 2018 på vr.se. I den kommer du hitta fullständiga anvisningar om vad ansökan ska innehålla. Har du frågor före utlysningen öppnar, kontakta oss via ansoktvar@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-15