Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Regeringen ger besked – stoppa forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus

Den 2 mars gav utbildningsminister Anna Ekström besked om att alla forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus ska stoppas. Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström framhöll vikten av att skilja på individuella kontakter forskare emellan och formaliserade samarbeten mellan organisationer och nationer. Vetenskapsrådet ser nu över möjligheterna att frysa formaliserade samarbeten.

– Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör och att inga nya kontakter eller åtagande initieras, sa utbildningsminister Anna Ekström.

Hon underströk att det är viktigt att enskilda ryska och belarusiska forskare inte per automatik likställs med statliga institutioner. Därför måste lärosäten och myndigheter i varje enskilt fall försäkra sig om ifall eventuella kontakter och samarbeten verkligen är lämpliga.

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström deltog på pressträffen och var mycket nöjd över det besked statsrådet gav.

– Detta hjälper oss att agera på ett internationellt plan. Forskning är i grunden internationell till sin karaktär, det gäller forskare, lärosäten och forskningsfinansiärer. Det är också viktigt att framhålla att vi ska skilja på individuella kontakter forskare emellan och formaliserade samarbeten mellan organisationer och mellan nationer, sa Sven Stafström.

Institutionella forskningssamarbeten

Vetenskapsrådet har ett Memorandum of Understanding med Russian Fondation for Basic Research och ser nu över möjligheterna att frysa det samarbetet. Vetenskapsrådet är också svensk finansiär i RACIRI sommarskola, ett samarbete mellan Sverige, Tyskland och Ryssland genom Röntgen-Ångström-Cluster och Ioffe-Röntgen-Institut. Samtal förs nu med den tyska partnern om att endast tillåta svenskt och tyskt deltagande i årets sommarskola.

Därutöver har Vetenskapsrådet kopplingar till Ryssland i multilaterala avtal kring flera forskningsinfrastrukturer och forskningssamarbeten såsom FAIR och X-FEL, och när det gäller polarforskning. Vetenskapsrådet följer noga utvecklingen i dessa organisationer och har med dagens besked i ryggen en tydlig ståndpunkt i de diskussioner som förs.

Individuella forskningssamarbeten

Sedan 2015 har det inkommit 33 ansökningar – av totalt cirka 40 000 – till Vetenskapsrådet där en medverkande forskare har sin hemvist i Ryssland. Tre av dessa 33 ansökningarna är beviljade. Alla tre gäller fria projektbidrag. Inget av projekten har rapporterat någon överföring av medel till medverkande forskare i Ryssland, men för två av projekten har ingen ekonomisk redovisning för 2021 inkommit än.

Se en inspelning av pressträffen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  2. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

    Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...

  3. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

    Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna.