Evenemanget är avslutat

Symposium om konstnärlig forskning i förändringarnas tid

Frågor om miljö och klimat tar i allt högre grad plats i konstnärlig forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om den konstnärliga forskningens roll i samhällsomställningen. Hur kan vi utveckla fruktbara samarbeten, metoder och teorier för att möta de utmaningar som framtiden ställer oss inför? Hur kan vi undersöka, gestalta och forma framtiden med konstnärliga medel?

Datum

17 - 18 november 2022

Tid

17 november kl. 12.00–19.15
18 november kl. 8.30–15.00

Plats

Vetenskapens hus, Luleå tekniska universitet

Arrangörer

Luleå Tekniska Universitet och Vetenskapsrådet

Språk

Symposiet hålls både på engelska och på skandinaviska språk.

Anmälan

Sista dag för anmälan är 8 november.

Transformations ’22 – konstnärlig forskning i förändringarnas tid

Årets symposium om konstnärlig forskning adresserar den konstnärliga forskningens möjligheter att bidra till att forma levnadsvillkor och livsformer.

Frågor om miljö och klimat tar i allt högre grad plats i konstnärlig forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten. Sådana samarbeten speglar ofta ett behov att undersöka alternativa sätt att leva, nu och i framtiden. De vittnar också om den viktiga plats som den konstnärliga forskningen har i sådana undersökningar.

Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om den konstnärliga forskningens roll i samhällsomställningen. Hur kan vi utveckla fruktbara samarbeten, metoder och teorier för att möta de utmaningar som framtiden ställer oss inför? Hur kan vi undersöka, gestalta och forma framtiden med konstnärliga medel? Symposiet kommer att ha ett fokus på dialoger och workshops, där dessa frågor ställs ur olika perspektiv och med olika medel.

Samtiden kräver visioner om framtiden, betraktad ur en mångfald av perspektiv. Konstnärlig forskning har möjlighet att utveckla en mångfacetterad kunskap om miljökrisen som tar hänsyn till frågans komplexitet. Detta omfattar såväl analys av existerande livsmiljöer i framåtblickande syfte, som en förståelse av den historiska utveckling som lett fram till den plats där vi befinner oss idag. Vi behöver analyser av nuet såväl som av det förflutna. Ibland måste vi söka i historien för att kunna blicka framåt.

Vilka nya relationer mellan människor och omgivning kommer att växa fram? Vilka erfarenheter behöver speglas för att vi ska förstå hur vi bäst kan möta en osäker framtid? Vilka material och former vill vi aktivera? Hur vill vi organisera oss för att påverka den framtid vi skapar, kulturellt och materiellt?

Symposiet arrangeras av Vetenskapsrådet i samarbete med Luleå tekniska universitet, och äger rum den 17–18 november på Vetenskapens hus i Luleå. Symposiet hålls på både engelska och skandinaviska språk. Välkomna!

Du hittar hela programmet på ltu.se Länk till annan webbplats.

Praktisk information

 • Det är gratis att delta i symposiet.
 • Lunch och fika ingår, maten är lakto-ovo vegetarisk.
 • Av klimatskäl rekommenderar vi resor med tåg, vänligen se SJ och VY som trafikerar sträckan.

Vi har också ett förkonferensprogram som vi gör i samarbete med Luleåbiennalen 2022.
Det äger rum 16 november kl. 18.00–19.30 och 17 november kl. 10.00–12.00.

Läs mer om Luleåbiennalen Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådets excellenscenter

  Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

 2. Stormar och ställningar – symposium om konstnärlig forskning 2024

  Årets Symposium om konstnärlig forskning undersöker det dynamiska samspelet mellan mer-än-mänskliga krafter och kulturellt motståndskraftiga strukturer. Vi bjuder in forskare inom det konstnärliga området att identifiera de ramverk, praktiker, perspe...

 3. Temadag om konstnärlig forskningsfinansiering

  Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning bjuder in övriga forskningsfinansiärer till dialog om forskningsfinansiering och stödformer inom området konstnärlig, praktikbaserad och tvärvetenskaplig forskning.