Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Utlysningar och beslut

Foto på Katarina Bjelke.

"Akademin – en nödvändig partner i arbetet att förbättra förutsättningar för kliniska prövningar"

Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke kommenterar utredningen Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar.

Läs Katarina Bjelkes kommentar

$context.loading