Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Utlysningar

Projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom EU Joint programme – Neurodegenerative Disease Resarch (JPND).

Öppen utlysning

14 januari 2021 – 9 mars 2021

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European co-fund action for Personalised Medicine (ERA PerMed) med målet att främja...

Öppen utlysning

14 december 2020 – 10 mars 2021

Projektbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppen utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Projektbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Syftet är att ge forskare frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Öppen utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad...

Öppen utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

Öppen utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Visa fler

Rapporter

Alla rapporter