För dig som har eller söker bidrag

Vetenskapsrådet har anpassat verksamheten efter pågående coronapandemi på flera olika sätt. Här finns information som berör dig som redan har ett bidrag från oss eller som vill ansöka om bidrag.


Finansieringsmöjligheter hos andra

Tips
3 juni 2020
Samverkansprojekt för forskning och innovation kopplat till coronapandemin
Vinnova utlyser medel för hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier som bidrar till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindrar framtida pandemier.
Tips
20 maj 2020
Coronavirus: EU issues new call for 122 million euro
The Commission has mobilised another €122 million from its research and innovation programme, Horizon 2020, for urgently needed research into the coronavirus.
Tips
14 maj 2020
Nordic Health Data Research Projects on COVID-19
Nordforsk announces a call for proposals for funding of Nordic and Nordic-Estonian/Latvian collaboration projects on health data research on COVID-19.

Publicerad den 13 maj 2020

Uppdaterad den 04 juni 2020

Mer inom samma ämne

  1. Stort intresse för utlysningen om coronavirus och covid-19

    257 ansökningar har kommit in i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. I juli blir det klart vilka som beviljas medel.

  2. Kliniska Studier Sverige får 12 miljoner för att stödja studier om covid-19

    De sex regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige får bidrag om totalt 12 miljoner kronor, 2 miljoner vardera, för att utöka möjligheterna att stödja kliniska studier med koppling till covid-19.

  3. Ny nationell portal tillgängliggör forskningsdata om covid-19

    Idag lanseras en nationell dataportal för forskning om covid-19, koordinerad av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. Det blir nu enklare för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata.