För dig som har eller söker bidrag

Vetenskapsrådet har anpassat verksamheten efter pågående coronapandemi på flera olika sätt. Här finns information som berör dig som redan har ett bidrag från oss eller som vill ansöka om bidrag.


Öppna utlysningar med koppling till covid-19

Utlysning
28 maj 2020
Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden on corona and virus research
Observera att utlysningstexten bara finns på engelska . 
Utlysning
12 maj 2020
Internationell postdok inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sin forskningskompetens och inter...
Utlysning
12 maj 2020
Konsolideringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
Syftet med bidraget är att ge dig som är i fasen av att säkerställa en självständig forskarkarriär i Sverige möjlighet att bedriva långsiktig forskni...
Utlysning
12 maj 2020
Etableringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige inom basal virologisk forskning ...


Finansieringsmöjligheter hos andra

Tips
3 juni 2020
Samverkansprojekt för forskning och innovation kopplat till coronapandemin
Vinnova utlyser medel för hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier som bidrar till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemi...

Publicerad den 13 maj 2020

Uppdaterad den 03 juli 2020

Mer inom samma ämne

  1. 33 miljoner till forskning om coronavirus och covid-19

    Vetenskapsrådet har fattat beslut i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor under 2020.

  2. Sök karriärstöd för grundläggande virusforskning

    Tre utlysningar öppnar 10 juni med fokus på forskning om virus och sjukdomstillstånd som orsakas av virus. Utlysningarna vänder sig till forskare som är i början av sin karriär. Nästa år utlyser vi ett projektbidrag med detta fokus.

  3. Stort intresse för utlysningen om coronavirus och covid-19

    257 ansökningar har kommit in i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. I juli blir det klart vilka som beviljas medel.