Forskningsprojekt från covid-19-utlysningen 2020

Varför drabbas vissa av svårare covid-19 än andra och hur fungerar munskydd i olika miljöer? Projekten som fick bidrag i Vetenskapsrådets covid-19-utlysning i juni 2020 undersöker allt från riskfaktorer och spridningsmekanismer till behandling och immunitet. Här listar vi projekten med en kort beskrivning.

Totalt fick 23 forskningsprojekt dela på 33 miljoner kronor i projektbidrag för forskning som kan bidra till att dämpa utbredningen och effekterna av coronapandemin och förhindra framtida pandemier. Projekten får finansiering från Vetenskapsrådet fram till 31 december 2021.

Vi uppdaterar sidan löpande med fler projektbeskrivningar.

Riskfaktorer för svår covid-19


Spridning


Läkemedel och behandling


Vaccin och immunitet


Digitalisering och organisation

Publicerad 22 mars 2021

Uppdaterad 15 april 2021

Pdf / Utskrift

Fakta om utlysningen

Utlysningen var öppen 19 maj–2 juni 2020.

255 ansökningar kom in, varav 23 beviljades.

Statistik om beviljandegrad m.m.

Utlysningstexten

Mer inom samma ämne

  1. EU-kommissionen utlyser snabba medel för forskning om nya varianter av coronaviruset

    Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samt...

  2. Kliniska studier under pandemin – bättre samordning och mer tid för forskning behövs

    Säkerställ att kliniskt verksam personal får mer tid att forska och skapa ekonomiska incitament som främjar infrastruktur, kompetensförsörjning och nationell samordning inom klinisk forskning. Det är några av Vetenskapsrådets åtta rekommendationer fö...

  3. Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin

    Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...