Forskningsprojekt från covid-19-utlysningen 2020

Varför drabbas vissa av svårare covid-19 än andra och hur fungerar munskydd i olika miljöer? Projekten som fick bidrag i Vetenskapsrådets covid-19-utlysning i juni 2020 undersöker allt från riskfaktorer och spridningsmekanismer till behandling och immunitet. Här listar vi projekten med en kort beskrivning.

Totalt fick 23 forskningsprojekt dela på 33 miljoner kronor i projektbidrag för forskning som kan bidra till att dämpa utbredningen och effekterna av coronapandemin och förhindra framtida pandemier. Projekten får finansiering från Vetenskapsrådet fram till 31 december 2021.

Riskfaktorer för svår covid-19


Spridning


Läkemedel och behandling


Vaccin och immunitet


Digitalisering och organisation

Poddavsnitt: Forskning med fokus på covid-19

I Vetenskapsrådets podd deltar fyra av forskarna och berättar mer om sina projekt. I avsnittet intervjuas även forskningsminister Matilda Ernkrans.

Lyssna direkt via spelaren nedan.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Fakta om utlysningen

Utlysningen var öppen 19 maj–2 juni 2020.

255 ansökningar kom in, varav 23 beviljades.

Statistik om beviljandegrad m.m.

Utlysningstexten

Mer inom samma ämne

  1. Hög kvalitet på forskning om postcovid och covid-19-vaccin

    Hög kvalitet och goda möjligheter att bidra till samhällsnytta sammanfattar de beviljade ansökningar inom satsningarna på forskning om postcovid respektive uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. När det gäller studier av covid-19-vaccin kan fler rik...

  2. Finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vaccinering – redovisning av uppdrag

    I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Efter dialog med såväl hälso- och sjukvården som relevanta myndigheter utlystes bidrag till forskningsmiljöer för uppföljningsstudier ...

  3. Finansiering av forskning om långvariga symptom till följd av genomgången covid-19-sjukdom – redovisning av uppdrag

    I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom till följd av covid-19. Efter dialog med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), patientföreträdare samt ...