Vetenskapsrådets satsningar med anledning av covid-19

Här är en sammanställning över vad Vetenskapsrådet har finansierat hittills för att på olika sätt stödja forskning om covid-19.

Medlen kommer från regeringens satsning på forskning om coronaviruset på 100 miljoner. Vetenskapsrådet har avsatt ytterligare 100 miljoner för att stärka den grundläggande virusforskningen och cirka 70 miljoner för internationella forskningssamarbeten och nationell samordning.


Finansiering av forskning


 

Publicerad 03 september 2020

Uppdaterad 10 februari 2021

Pdf / Utskrift

Hur har finansieringen av svensk virusforskning sett ut de senaste åren?

Läs resultatet från kartläggningen som vi har gjort med anledning av pandemin.

Mer inom samma ämne

  1. Debatt: Att respektera andra forskare hör till god forskningssed

    Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskare emellan behövs en större medvetenhet om skillnaden mellan dessa båda...

  2. Vetenskapsrådet ska finansiera forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid

    Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna utlysa medlen, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin oc...

  3. Den svenska covid-19-dataportalen växer

    Sverige var först i Europa med att lansera en nationell dataportal för forskning om covid-19. Portalen har växt i takt med att fler forskningsprojekt har tillgängliggjort sina data, nya projekt har startat och nya datatjänster etablerats. Scilifelab ...