Vetenskapsrådets satsningar med anledning av covid-19

Här är en sammanställning över vad Vetenskapsrådet gör och har gjort hittills för att stödja forskning om coronaviruset och covid-19.

Medlen kommer från flera olika regeringssatsningar på forskning om coronaviruset. Vetenskapsrådet har även avsatt ytterligare medel bland annat för att stärka den grundläggande virusforskningen.

Finansiering av forskning


 

Publicerad 03 september 2020

Uppdaterad 22 mars 2021

Pdf / Utskrift

Hur har finansieringen av svensk virusforskning sett ut de senaste åren?

Läs resultatet från kartläggningen som vi har gjort med anledning av pandemin.

Mer inom samma ämne

  1. EU-kommissionen utlyser snabba medel för forskning om nya varianter av coronaviruset

    Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samt...

  2. Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin

    Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...

  3. Kliniska studier under pandemin – bättre samordning och mer tid för forskning behövs

    Säkerställ att kliniskt verksam personal får mer tid att forska och skapa ekonomiska incitament som främjar infrastruktur, kompetensförsörjning och nationell samordning inom klinisk forskning. Det är några av Vetenskapsrådets åtta rekommendationer fö...