Vetenskapsrådets satsningar med anledning av covid-19

Här är en sammanställning över vad Vetenskapsrådet har finansierat hittills för att på olika sätt stödja forskning om covid-19.

Medlen kommer från regeringens satsning på forskning om coronaviruset på 100 miljoner. Vetenskapsrådet har avsatt ytterligare 100 miljoner för att stärka den grundläggande virusforskningen och cirka 70 miljoner för internationella forskningssamarbeten och nationell samordning.


Finansiering av forskning


 

Publicerad 03 september 2020

Uppdaterad 25 november 2020

Pdf / Utskrift

Hur har finansieringen av svensk virusforskning sett ut de senaste åren?

Läs resultatet från kartläggningen som vi har gjort med anledning av pandemin.

Mer inom samma ämne

  1. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden on corona and virus research

  2. ALF-medel för 2020 kan användas även nästa år

    Coronapandemin har påverkat ALF-regionernas möjligheter att bedriva klinisk forskning. Nu gör regeringen ett tillägg i ALF-avtalet så att regionerna kan använda 2020 års medel även under 2021.

  3. Hittills 260 etiskt godkända covid-19-studier i Sverige

    Sedan pandemin startade i våras har 260 kliniska studier som rör covid-19 blivit godkända av Etikprövningsmyndigheten. Resultat från merparten av studierna kommer att dröja och för flera studier kan det bli utmanande att hitta forskningspersoner i de...