Vetenskapsrådets satsningar med anledning av covid-19

Här är en sammanställning över vad Vetenskapsrådet har finansierat hittills för att på olika sätt stödja forskning om covid-19.

Medlen kommer från regeringens satsning på forskning om coronaviruset på 100 miljoner. Vetenskapsrådet har avsatt ytterligare 100 miljoner för att stärka den grundläggande virusforskningen och cirka 70 miljoner för internationella forskningssamarbeten och nationell samordning.


Finansiering av forskning


 

Publicerad den 03 september 2020

Uppdaterad den 23 september 2020

Pdf / Utskrift

Hur har finansieringen av svensk virusforskning sett ut de senaste åren?

Läs resultatet från kartläggningen som vi har gjort med anledning av pandemin.

Mer inom samma ämne

  1. 10 miljoner till nationell studie om covid-19

    Vetenskapsrådet finansierar den kliniska studien ImmCoVA med 10 miljoner kronor. Studien beräknas pågå i tre år och är inriktad på immunblockerare som ska motverka immunförsvarets överdrivna reaktion på den infektion som orsakas av covid-19.

  2. Ytterligare 8 miljoner till stöd för kliniska studier om covid-19

    De sex regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige får ett tillskott på totalt 8 miljoner kronor, drygt 1,3 miljoner kronor vardera, för att utöka möjligheterna att stödja kliniska studier med koppling till covid-19.

  3. 10 miljoner till Biobank Sverige för samordning av covid-19-prover

    Biobank Sverige får 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att samordna insamlingen och tillgången till prover med koppling till covid-19. I förlängningen är det något som inte bara underlättar för forskarna, utan också patienter och samhället i...