Vetenskapsrådets satsningar med anledning av covid-19

Här är en sammanställning över vad Vetenskapsrådet gör och har gjort hittills för att stödja forskning om coronaviruset och covid-19.

Medlen kommer från flera olika regeringssatsningar på forskning om coronaviruset. Vetenskapsrådet har även avsatt ytterligare medel, bland annat för att stärka den grundläggande virusforskningen.

Finansiering av forskning


Forskningsinfrastruktur

 

Kliniska studier

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Hög kvalitet på forskning om postcovid och covid-19-vaccin

    Hög kvalitet och goda möjligheter att bidra till samhällsnytta sammanfattar de beviljade ansökningar inom satsningarna på forskning om postcovid respektive uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. När det gäller studier av covid-19-vaccin kan fler rik...

  2. Finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vaccinering – redovisning av uppdrag

    I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Efter dialog med såväl hälso- och sjukvården som relevanta myndigheter utlystes bidrag till forskningsmiljöer för uppföljningsstudier ...

  3. Finansiering av forskning om långvariga symptom till följd av genomgången covid-19-sjukdom – redovisning av uppdrag

    I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom till följd av covid-19. Efter dialog med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), patientföreträdare samt ...

Till toppen