Nordic Open Science Conference

Hur långt har de nordiska länderna kommit när det gäller att ta itu med öppen vetenskap? Vilka incitament och belöningar krävs för att engagera forskare i att öppet dela med sig av sin forskning? Och hur kan vi involvera andra delar av samhället mer i forskningen? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under Nordic Open Science Conference 2018.

Datum

15 - 16 november 2018

Tid

Torsdag 15 november kl 13–17, fredag 16 november kl 09–14

Plats

City Conference Center (Folkets Hus), Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Arrangör

Vetenskapsrådet i samarbete med NordForsk och Kungliga biblioteket

Syftet med konferensen är att erbjuda ett tillfälle för forskare, universitet, politiskt ansvariga, forskningsråd och andra aktiva organisationer från de nordiska länderna att träffas och utbyta erfarenheter och idéer när det gäller öppen vetenskap.

Konferensen anordnas i samband med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet för att stärka det nordiska samarbetet inom detta område. Konferensen hålls på engelska.

Läs mer

”Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden” – Svenska ordförandeskapsprogrammet för Nordiska ministerrådet 2018länk till annan webbplats

Program för utbildning och forskning – Sveriges ordförandeskap 2018länk till annan webbplats

Kopierat till urklipp

Publicerad den 28 maj 2018

Uppdaterad den 12 november 2018

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata i de nordiska länderna 

    3 oktober anordnade Vetenskapsrådet, NordForsk och Nordic e-Infrastructure Collaboration en nordisk workshop om god datahantering. Fokus var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskn...

  2. "Övergången till öppen tillgång bör ske så snart det är möjligt"

    Idag presenterar Science Europe en plan som syftar till att skynda på övergången till öppen tillgång till forskningsresultat, Plan S. Alla vetenskapliga publikationer som redovisar resultat från forskning finansierad av statliga forskningsfinansiärer...

  3. Öppen tillgång till publikationer

    Ett villkor för att få bidrag av oss är att du publicerar dina forskningsartiklar så att alla kan ta del av dem gratis på internet. I din återrapportering av bidrag accepterar vi enbart artiklar som är publicerade enligt kraven på öppen tillgång, så ...