Registerforskning 2018

– Grunder, nyheter och inspiration

Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och tillgängligt stöd för forskning.

Datum

17 oktober 2018

Tid

Heldag

Plats

City Conference Centre (Folkets Hus), Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Anmälan

Anmälan hittar du på www.delegia.com/registerforskning2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anmälningsdag är 28 september.

Arrangör

Konferensen är en uppföljning av Forskardagen 2017 – konferensen för registerforskning. I år är Vetenskapsrådet huvudarrangör och genomför konferensen i samverkan med bland annat Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen.

Grunder, nyheter och inspiration

Nu gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter och i juni lämnade forskningsdatautredningen ytterligare lagförslag i sitt slutbetänkande Rätt att forska. På konferensen kommer vi bland annat att diskutera frågor kopplade till lagstiftning och forskningsetik med fokus på registerbaserad forskning. Dessutom kommer några myndigheter berätta om nyheter kopplade till sina register och vi får ta del av intressanta forskningsexempel. För dig som nyligen börjat arbeta inom registerforskning erbjuder vi seminarier på en mer grundläggande nivå.


Vi välkomnar deltagare som jobbar med registerbaserad forskning från alla lärosäten, myndigheter och företag i Sverige.

Programmet i sin helhet kommer att publiceras efter sommaren.

Kopierat till urklipp

Publicerad den 28 maj 2018

Uppdaterad den 08 augusti 2018

Registerforskning

registerforskning@vr.se

Kopierat till urklippKontakt

Registerforskning

registerforskning@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Lista över forskningsinfrastruktur

    Forskare i Sverige ska ha tillgång till de bästa verktygen och metoderna. Därför finansierar Vetenskapsrådet forskningsinfrastruktur både i Sverige och internationellt. På den här sidan har vi listat all forskningsinfrastruktur som vi finansierar. Ko...

  2. Registerdatarådet

    Registerdatarådet ger råd till Vetenskapsrådet i policyfrågor som rör registerbaserad forskning. Ledamöterna i rådet representerar de stora registerdataägarna och forskarsamhället.

  3. Registerforskning

    Vetenskapsrådet driver webbplatsen registerforskning.se som innehåller information om hur du använder registeruppgifter i din forskning. På registerforskning.se finns också ett verktyg som gör det lättare att söka i register och analysera vad variabl...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn