Forskningsinfrastrukturdagen 2018

Välkommen till Vetenskapsrådets dag om forskningsinfrastruktur, den 16 oktober i Stockholm. Dagen vänder sig till dig som arbetar med forskning och stöd till forskning vid myndigheter, lärosäten eller privata aktörer och vill veta vad som är på gång i Sverige och i Europa. Under eftermiddagen informerar vi särskilt om vår kommande utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Datum

16 oktober 2018

Tid

10.00–16.00, kaffe och registrering från kl 9.00

Plats

World Trade Center, Stockholm

Övrigt

Dagen kommer att webbsändas och kan ses i efterhand på Vetenskapsrådets youtube-kanal. Antalet platser är begränsat och inbjudan har skickats till lärosäten och myndigheter som själv får avgöra vem de anmäler till eventet.

En dag om forskningsinfrastruktur

Förmiddagen

Presentation av ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) Roadmap 2018 och Vetenskapsrådets infrastrukturguide 2018.

Några internationella forskningsanläggningar med verksamhet i Sverige ger korta presentationer om sin verksamhet.

Vi berättar om hur EU, ESFRI och Vetenskapsrådet arbetar med att tillhandahålla de bästa verktygen för forskning inom alla vetenskapsområden, hur vi utvärderar dem och vilka konkreta förslag som är på gång.

Eftermiddagen

Eftermiddagen vänder sig framförallt till dig som kommer vara inblandade i att utarbeta ansökningar inom Vetenskapsrådets utlysning för stöd till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse som öppnar tidigt 2019. Vi informerar och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Kopierat till urklipp

Publicerad den 26 juni 2018

Uppdaterad den 16 oktober 2018

Mer inom samma ämne

  1. Ökad beviljandegrad i FET Open

    Beviljandegraden i programmet FET Open fortsätter att stiga. 2016-2017 var den nära 7 procent. I det nuvarande programmet är den över 10 procent och förväntas öka.

  2. 10 rekommendationer för forskningsinfrastruktur

    Nu har vi släppt Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen. Den pekar på nya behov och ger förslag på förbättringar av befintlig forskningsinfrastruktur. Guiden utgör ett centralt material för Vetenskapsrådets underlag till den kommande forskningsp...

  3. Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2018

    Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen är en plan för hur svenska forskare inom akademi, offentlig sektor och industri ska få tillgång till den mest kvalificerade forskningsinfrastrukturen i Sverige och i andra länder. Forskningsinfrastruktur ä...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn