Hur kan sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin motverkas?

Efter #metoo tar vi steget vidare med ett seminarium på Karolinska Institutet om hur svensk högskolesektor kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. Välkommen till lansering av ett forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

Datum

8 mars 2019

Tid

Kl. 14–16 med efterföljande mingel

Plats

Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna

Anmälan

Du anmäler dig via länken nedan senast 25 februari

Under seminariet presenterar Vetenskapsrådet en ny internationell forskningsöversikt och Universitets- och högskolerådet delger erfarenheter från sitt regeringsuppdrag om att förebygga sexuella trakasserier. I samband med detta lanserar Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet förslag på ett nytt forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi. Vi ser fram emot möjligheten att utöka samverkan med andra lärosäten och hoppas på ett brett intresse i sektorn.

Seminariet riktar sig främst till lärosätesledningar, ledningar vid sektors- och forskningsfinansierande myndigheter, forskare och sakkunniga inom området.

Här kan du ladda ner inbjudan.PDF (pdf, 134.7 kB)

Seminariet anordnas av Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Universitets- och högskolerådet samt Vetenskapsrådet.

Har du frågor? Kontakta:

Ulrika Helldén, Karolinska institutet

Tel. 08-524 869 71, 070-318 77 92

E-post: ulrika.hellden@ki.se

Publicerad den 18 januari 2019

Uppdaterad den 21 februari 2019

Mer inom samma ämne

  1. Är köns- och genusperspektiv relevant i din forskning?

    I en del av våra utlysningar under 2019 kommer vi att be dig som söker bidrag från oss att redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning.

  2. Nya riktlinjer för bedömning av stöd till forskning

    På Vetenskapsrådet inför vi från och med 2018 nya riktlinjer för bedömning av stöd till forskning. Riktlinjerna gör uppdraget till våra granskare tydligare och ger dig som söker bidrag en bild av hur bedömningen går till.

  3. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

    På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar...