Vetenskapsrådet i Almedalen

För femte året i rad arrangerar Vetenskapsrådet ett forskningspolitiskt seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Du hittar oss som vanligt på M/S Sigrid i Visby hamn. Fullständigt program publiceras här under maj månad.

Datum

2 juli 2019

Tid

9.00 – 10.00

Plats

M/S Sigrid, Visby hamn

Hur kan Sverige höja kvaliteten i forskning?

Sverige ska vara ett av världens ledande forsknings- och innovationsländer, framhåller regeringen. Men trots att vi tillhör de OECD-länder som investerar mest i forskning och utveckling, och dessutom har en hög andel forskare och en befolkning med högt förtroende för vetenskap, ligger vi inte i topp när det gäller forskningens kvalitet. Varför får vi inte den kvalitetsutveckling vi skulle önska, trots att vi har goda förutsättningar? Vilka faktorer driver kvalitet och hur kan vi tillsammans göra svensk forskning bättre?

I samband med seminariet kommer Vetenskapsrådet att publicera 2019 års upplaga av Forskningsbarometern – en återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.

Söker du sakkunniga inom forskning eller forskningspolitik till en panel?

Vetenskapsrådets medarbetare som finns på plats i Almedalen kommer att delta i seminarier som andra organisationer anordnar. Förfrågningar görs till Helena Bornholm, projektledare för Vetenskapsrådets program i Almedalen.

Några av de medarbetare som finns på plats:

— Sven Stafström, generaldirektör

— Ann Fust, rådsdirektör och stf generaldirektör

— Johan Lindell, chef för avdelningen för forskningspolitik

— Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer

— Jörgen Tholin, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

— Mikael Jonsson, kommunikationschef

Publicerad den 15 april 2019

Uppdaterad den 25 april 2019

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Vägval för framtidens forskningssystem

    Trots stora satsningar på forskning halkar Sverige efter i forskningskvalitet. Under detta frukostseminarium presenterar vi tolv särskilt angelägna punkter för ett svenskt forskningssystem i världsklass. 

  2. IFFIS 2019 – Infrastruktur för forskningsinformation

    Du som jobbar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur inom FoU-sektorn och vill uppdatera dig om vad som händer inom öppen vetenskap – det här är konferensen för dig! Välkommen till IFFIS 2019 – en mötesplats för dialog, erfarenhetsu...

  3. Lund-deklarationen 2015

    Målbeskrivningen Lund-deklarationen 2015 innehåller riktlinjer för framtida forskning. Bakom deklarationen står Vetenskapsrådet, Vinnova, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och EU-kommissionen.