Vetenskapsrådet i Almedalen

För femte året i rad arrangerar Vetenskapsrådet ett forskningspolitiskt seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Du hittar oss som vanligt på M/S Sigrid i Visby hamn. Fullständigt program publiceras här under maj månad.

Datum

2 juli 2019

Tid

9.00 – 10.00

Plats

M/S Sigrid, Visby hamn

Hur kan Sverige höja kvaliteten i forskning?

Sverige ska vara ett av världens ledande forsknings- och innovationsländer, framhåller regeringen. Men trots att vi tillhör de OECD-länder som investerar mest i forskning och utveckling, och dessutom har en hög andel forskare och en befolkning med högt förtroende för vetenskap, ligger vi inte i topp när det gäller forskningens kvalitet. Varför får vi inte den kvalitetsutveckling vi skulle önska, trots att vi har goda förutsättningar? Vilka faktorer driver kvalitet och hur kan vi tillsammans göra svensk forskning bättre?

I samband med seminariet kommer Vetenskapsrådet att publicera 2019 års upplaga av Forskningsbarometern – en återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.

Söker du sakkunniga inom forskning eller forskningspolitik till en panel?

Vetenskapsrådets medarbetare som finns på plats i Almedalen kommer att delta i seminarier som andra organisationer anordnar. Förfrågningar görs till Helena Bornholm, projektledare för Vetenskapsrådets program i Almedalen.

Några av de medarbetare som finns på plats:

— Sven Stafström, generaldirektör

— Ann Fust, rådsdirektör och stf generaldirektör

— Johan Lindell, chef för avdelningen för forskningspolitik

— Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer

— Jörgen Tholin, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

— Mikael Jonsson, kommunikationschef

Publicerad den 15 april 2019

Uppdaterad den 25 april 2019

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Vägval för framtidens forskningssystem

    Kunskap, kvalitet och integritet Vägval för framtidens forskningssystem presenterar utmaningar och vägar framåt för det svenska forskningssystemet. Rapporten utgör underlag för Vetenskapsrådets arbete och forskningspolitiska inspel samt för en bred...

  2. Kan ERC:s bedömning av forskning användas av nationella forskningsfinansiärer?

    I ERC:s bedömningsprocess kan forskare som söker bidrag få höga betyg, men bli utan finansiering på grund av en begränsad budget. ERC-betyget är en kvalitetsstämpel som kan användas av andra forskningsfinansiärer. I en ny rapport från Vetenskapsrådet...

  3. Ny forskningsbarometer i sommar – förbeställ ditt exemplar

    Just nu jobbar vi på Vetenskapsrådet intensivt med att sammanställa Forskningsbarometern 2019 – en övergripande beskrivning av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.