Forskningspolitiska dagen 2019

Sverige är en i många avseenden framstående forskningsnation. Samtidigt står vi idag inför en rad globala och nationella samhällsutmaningar. Hur bör forskningspolitiken utformas för att stärka svensk forskning och högre utbildning samt bidra till att lösa dessa utmaningar?

Datum

20 november 2019

Tid

Heldagskonferens

Plats

Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Vetenskapsrådet har, som Sveriges största statliga forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare till regeringen, tagit initiativ till en nationell arena för samtal om dessa frågor. Sent i höst planeras den Forskningspolitiska dagen – det första evenemanget i sitt slag att samla aktörer från hela forskningssystemet, inklusive näringslivet, till dialog om aktuella forskningspolitiska frågor.

Vi ser fram emot givande diskussioner tillsammans med alla som verkar för att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation.

Observera att datum är preliminärt.

Denna sida uppdateras löpande.

Publicerad den 30 april 2019

Uppdaterad den 30 april 2019

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se


Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Vägval för framtidens forskningssystem

    Kunskap, kvalitet och integritet Vägval för framtidens forskningssystem presenterar utmaningar och vägar framåt för det svenska forskningssystemet. Rapporten utgör underlag för Vetenskapsrådets arbete och forskningspolitiska inspel samt för en bred...

  2. Kan ERC:s bedömning av forskning användas av nationella forskningsfinansiärer?

    I ERC:s bedömningsprocess kan forskare som söker bidrag få höga betyg, men bli utan finansiering på grund av en begränsad budget. ERC-betyget är en kvalitetsstämpel som kan användas av andra forskningsfinansiärer. I en ny rapport från Vetenskapsrådet...

  3. Ny forskningsbarometer i sommar – förbeställ ditt exemplar

    Just nu jobbar vi på Vetenskapsrådet intensivt med att sammanställa Forskningsbarometern 2019 – en övergripande beskrivning av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.