Forskningspolitiska dagen 2019

Forskning har stor betydelse för samhällets utveckling och är också en omfattande sektor där ett flertal aktörer samverkar. Hur bör den svenska forskningspolitiken utformas för att stärka forskningen, bidra till att lösa dagens samhällsutmaningar och skapa ny kunskap för en klokare värld?

Datum

20 november 2019

Tid

10.00–16.30 med efterföljande mingel

Plats

Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Anmälan

Sista anmälningsdag är 31 oktober. Konferensen är kostnadsfri.

En nationell arena för samtal om forskningspolitik

Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. Konferensen vänder sig till forskare, politiker, lärosätesledningar och forskningsfinansiärer, men också till personer inom näringslivet, intresseorganisationer och andra som är engagerade i forskningsfrågor.

Årets evenemang har ett svenskt fokus, men rymmer också en internationell utblick. Vilka politiska strategier har varit framgångsrika i andra länder när det gäller att stärka deras positioner som forsknings- och kunskapsnationer?

Medverkar gör bland andra

 • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
 • Ingrid van Engelshoven, minister för utbildning, kultur och forskning i Nederländerna
 • Martina Hirayama, statssekreterare för utbildning, forskning och innovation i Schweiz
 • Frank Wilczek, professor i teoretisk fysik vid MIT och Stockholms universitet och Nobelpristagare i fysik 2004.

Delar av programmet hålls på engelska.

Välkommen!

Publicerad den 30 april 2019

Uppdaterad den 14 oktober 2019

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se


Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

  På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar...

 2. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

  Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika excellenssatsningar som gjorts från 2004 och framå...

 3. Forskningsbarometern 2019

  Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel: Forskningens finansie...