Forskningspolitiska dagen 2019

Sverige är en i många avseenden framstående forskningsnation. Samtidigt står vi idag inför en rad globala och nationella samhällsutmaningar. Hur bör forskningspolitiken utformas för att stärka svensk forskning och högre utbildning samt bidra till att lösa dessa utmaningar?

Datum

20 november 2019

Tid

Heldagskonferens

Plats

Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Vetenskapsrådet har, som Sveriges största statliga forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare till regeringen, tagit initiativ till en nationell arena för samtal om dessa frågor. Sent i höst planeras den Forskningspolitiska dagen – det första evenemanget i sitt slag att samla aktörer från hela forskningssystemet, inklusive näringslivet, till dialog om aktuella forskningspolitiska frågor.

Vi ser fram emot givande diskussioner tillsammans med alla som verkar för att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation.

Denna sida uppdateras löpande.

Publicerad den 30 april 2019

Uppdaterad den 13 juni 2019

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se


Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsbarometern 2019

    Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel: Forskningens finansie...

  2. Frukostseminarium: Forskningsbarometern 2019

    Välkommen till ett frukostseminarium där vi presenterar 2019 års upplaga av Forskningsbarometern – vår återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.

  3. Så kan svensk forskning stärkas

    Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka sin position som ledande forskningsnation. I rapporten "Vägval för framtidens forskningssystem – Kunskap, kvalitet och integritet" ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.