Forskningspolitiska dagen 2019

Forskning har stor betydelse för samhällets utveckling och är också en omfattande sektor där ett flertal aktörer samverkar. Hur bör den svenska forskningspolitiken utformas för att stärka forskningen, bidra till att lösa dagens samhällsutmaningar och skapa ny kunskap för en klokare värld?

Datum

20 november 2019

Tid

10.00–16.30 med efterföljande mingel

Plats

Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Följ konferensen via vår webbsändning:

En nationell arena för samtal om forskningspolitik

Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. Konferensen vänder sig till forskare, politiker, lärosätesledningar och forskningsfinansiärer, men också till personer inom näringslivet, intresseorganisationer och andra som är engagerade i forskningsfrågor.

Årets evenemang har ett svenskt fokus, men rymmer också en internationell utblick. Vilka politiska strategier har varit framgångsrika i andra länder när det gäller att stärka deras positioner som forsknings- och kunskapsnationer?

Medverkar gör bland andra

 • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
 • Ingrid van Engelshoven, minister för utbildning, kultur och forskning i Nederländerna
 • Martina Hirayama, statssekreterare för utbildning, forskning och innovation i Schweiz
 • Frank Wilczek, professor i teoretisk fysik vid MIT och Stockholms universitet och Nobelpristagare i fysik 2004.

Delar av programmet hålls på engelska.

Välkommen!

Publicerad den 30 april 2019

Uppdaterad den 18 november 2019

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Utskrift


Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Vårt inspel till forskningspropositionen

  Vilka frågor behöver regeringen hantera för att möta de stora samhällsutmaningarna och uppnå det övergripande forskningspolitiska målet? Här hittar du en sammanfattning av vårt inspel till den kommande forskningspropositionen. 

 2. Öka anslagen till fri forskning och forskningsinfrastruktur

  I vårt inspel till nästa forskningsproposition har vi identifierat de frågor som vi ser att regeringen behöver hantera för att möta de stora samhällsutmaningarna och uppnå det övergripande forskningspolitiska målet.

 3. Forskning för framtiden

  Vetenskapsrådet har identifierat ett antal kärnfrågor för forskningspolitiken som formuleras som rekommendationer till regeringen. För att möta de stora samhällsutmaningarna och nå det forskningspolitiska målet om att Sverige ska vara ett av...