Save the date: Konstnärlig forskning med genomslag

Under snart tio år har Vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt inom Konstnärlig forskning. 20 november diskuterar vi forskningens framtid vid ett heldagssymposium.

Datum

20 november 2019

Tid

Heldag

Plats

Konstfack och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Anmälan

Anmälan öppnar efter sommaren.

Arrangörer
Vetenskapsrådet i samarbete med Konstfack, Kungliga Musikhögskolan och Konstex

Under snart tio år har Vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt inom konstnärlig forskning. Drygt åttio fria projektbidrag har beviljats sammanlagt omkring 250 miljoner kronor. På vilka sätt har dessa projekt bidragit till den konstnärliga forskningen och till andra berörda fält? Vilken roll spelar den konstnärliga forskningen för institutionerna och hur ser konstnärer och andra aktörer utanför akademin på den?

Varmt välkomna till detta heldagssymposium med presentationer och diskussioner om den konstnärliga forskningens genomslag och framtid.

Publicerad den 13 juni 2019

Uppdaterad den 13 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Årsredovisning 2018

  2. Forskningsöversikt 2019 Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande fem till tio åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om i...

  3. Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till utbildningsvetenskapliga kommittén samt kommittén för konstnärlig forskning för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.