Evenemang

Registerforskning 2018

– Grunder, nyheter och inspiration

Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och tillgängligt stöd för forskning.

Datum

17 - 18 oktober 2018

Tid

9.30 - 16.30

Plats

City Conference Centre (Folkets Hus), Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Anmälan

Anmälan hittar du på www.delegia.com/registerforskning2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anmälningsdag är 9 oktober.

Arrangör

Konferensen är en uppföljning av Forskardagen 2017 – konferensen för registerforskning. I år är Vetenskapsrådet huvudarrangör och genomför konferensen i samverkan med Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Biobank Sverige, Försäkringskassan, Nationella Kvalitetsregister och Forte.

PROGRAM

8.30
Registreringen öppnar och kaffet serveras.

9.30 – 12.10
Seminarium i Kongresshall A. Fika serveras cirka 10.40.

Välkomstord
Generaldirektörerna;Sven Stafström, Vetenskapsrådet, Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån och Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.

Vetenskapskommunikation i tider med alternativ fakta
Emma Frans, Karolinska Institutet

Aktuell lagstiftning – Forskningsdatautredningen och GDPR
Cecilia Magnusson Sjöberg, Särskild utredare för forskningsdatautredningen

Förutsättningar för registerbaserad forskning
Vetenskapsrådet

Etikprövningslagen och registerforskning
Jörgen Svidén, Centrala Etikprövningsnämnden

12.10
Lunch

13.10 – 16.30
Under eftermiddagen har vi parallella seminarium med bland annat registerhållande myndigheter och inbjudna forskare. Fika serveras cirka 15.00.

Parallella seminarium

13.10 – 14.00
Socialstyrelsen

Register inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten – vilka register finns och hur kan de användas?

Erik Wahlström och Johanna Holm

Försäkringskassan

Statistiska centralbyrån

Demografiska statistikområden, en ny regional indelning under kommunnivå

Stefan Palmelius


15.30 – 16.00
Uppsala Universitet

Hunden – hälsans bästa vän, ett registerbaserat projekt

Tove Fall

Karolinska Institutet

Epidemiologisk forskning baserad på sammanslagna registerdata från de nordiska länderna

Jesper Lagergren

Riksrevisionen


Emma Wigren

Karolinska Institutet


Johan Askling

16.00 – 16.30
Mälardalens Högskola

Möjligheter med artificiell intelligens inom registerforskningen


Peter Funk

Stockholms Universitet

Född i Stockholm på 50-talet: En sannolikhetsmatchning mellan historiska data och nationella registerdata


Ylva Brännström Almquist

Institutet för Näringslivsforskning

Varför finns det så få kvinnor på toppositioner i näringslivet? – En registerbaserad studie.


Joakim Tåg


Publicerad den 28 maj 2018

Uppdaterad den 23 november 2018

Pdf / UtskriftKontakt

Registerforskning

registerforskning@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Intensivvårdsdata viktiga i forskning om covid-19

    Nu är det enklare för forskare att se vilken sorts data som finns i Svenska Intensivvårdsregistret, SIR. Registret har anslutits till metadataverktyget RUT.

  2. Inställt: Kvalitetsregister för forskning 2020

    Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Välkommen!

  3. Registerbaserad forskning

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningarna Bidrag till Forskningsmiljö inom registerbaserad forskning respektive Forskarskolor inom registerbaserad forskning 2019. Totalt har vi beviljat 102 miljone...