Evenemang

Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Den forskarinitierade forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap har samhällsrelevans, visar Vetenskapsrådets senaste forskningsöversikt inom området. Rapporten föreslår även en rad åtgärder för att stärka svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 16 maj presenterade rapportens huvudförfattare översikten, och sedan följde kommentarer och panelsamtal. Se en inspelning av seminariet och tre kortintervjuer.

Datum

16 maj 2019

Tid

13.00–16.00, mingel 16.00–17.30

Plats

van der Nootska palatset, St Paulsgatan 21, Stockholm

Arrangör

Vetenskapsrådet

Program


13.00 Välkommen

Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet

13.10 Aktuella forskningspolitiska frågor

Gunilla Svantorp, ordförande för Riksdagens Utbildningsutskott

13.30 Presentation forskningsöversikten

Thomas Kaiserfeld, ordförande för ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap

13.50 Kommentarer till forskningsöversikten

Astri Muren, vice-rektor för humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet
Hanne Fjelde, ledamot i Sveriges unga akademi
Isak Hammar, verksamhetsledare för Humtank

14.30 Panelsamtal med publikfrågor

— Thomas Kaiserfeld
— Gunilla Svantorp
— Astri Muren
— Hanne Fjelde
— Isak Hammar

16.00 Mingel med förfriskningar


17.30 Dagen avslutas

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Hearing – forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

    Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till en hearing där ett första utkast till forskningsöversikt över området presenteras och diskuteras. Hearingen är öppen för alla, men vänder sig främst till dig som är aktiv forskare inom hum...

  2. Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

    Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

  3. Forskningsöversikter 2023

    Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram preliminära forskningsöversikter inom sina respektive områden. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktigt för oss. Därför ger vi möjligh...