Evenemanget är avslutat

Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Den forskarinitierade forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap har samhällsrelevans, visar Vetenskapsrådets senaste forskningsöversikt inom området. Rapporten föreslår även en rad åtgärder för att stärka svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 16 maj presenterade rapportens huvudförfattare översikten, och sedan följde kommentarer och panelsamtal. Se en inspelning av seminariet och tre kortintervjuer.

Datum

16 maj 2019

Tid

13.00–16.00, mingel 16.00–17.30

Plats

van der Nootska palatset, St Paulsgatan 21, Stockholm

Arrangör

Vetenskapsrådet

Program


13.00 Välkommen

Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet

13.10 Aktuella forskningspolitiska frågor

Gunilla Svantorp, ordförande för Riksdagens Utbildningsutskott

13.30 Presentation forskningsöversikten

Thomas Kaiserfeld, ordförande för ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap

13.50 Kommentarer till forskningsöversikten

Astri Muren, vice-rektor för humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet
Hanne Fjelde, ledamot i Sveriges unga akademi
Isak Hammar, verksamhetsledare för Humtank

14.30 Panelsamtal med publikfrågor

— Thomas Kaiserfeld
— Gunilla Svantorp
— Astri Muren
— Hanne Fjelde
— Isak Hammar

16.00 Mingel med förfriskningar


17.30 Dagen avslutas

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Research review 2023: Natural and engineering sciences

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom naturvetenskap och teknikvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer...

  2. Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige

    Välkommen till en presentation av forskningsöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap.

  3. Forskningsöversikt 2023: Utvecklingsforskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utvecklingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser s...