Evenemanget är avslutat

Dialogseminarium om forskare och kommunikation

Under seminariet presenterades den andra, kvantitativa, delstudien av forskares attityder till forskningskommunikation och öppen vetenskap. Studien bygger på enkätsvar från cirka 3 700 forskare vid svenska lärosäten.
Se en inspelning av seminariet nedan.

Datum

25 september 2019

Tid

13.00–16.30

Plats

Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond Vinnova och Vetenskap & Allmänhet. Svenska Unescorådet var värd.

Program


13.00 Inledning

  • Välkommen – Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet
  • Presentation av studien – Martin Bergman och Gustav Bohlin, utredare VA
  • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Deltagardialoger

Samtal med Jonas Stier, professor Högskolan Dalarna, och Armita Golkar, forskare Karolinska Institutet och Stockholms universitet

Samtal med Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, och Sara Arvidson, kommunikationschef Örebro universitet

14.40 Paus

15.10 Fortsättning

Samtal med Betty Malmberg, riksdagsledamot (M) och ordförande Rifo, Anna Schytt, chef för SVT:s Vetenskapsredaktion, och Anna Sandström, chef Public Affairs och Science Policy Europe AstraZeneca

Keynote: Paul Manners, Director National Co-ordinating Centre for Public Engagement, Storbritannien

Avslutande framåtblick: Marika Hedin, vd Riksbankens Jubileumsfond, Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet, Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, och Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet och ordförande Sveriges universitets- och högskoleförbund

16.30 – Mingel

Om studien

När och hur kommunicerar forskare med omvärlden? Vilka hinder dyker upp och vilka stöd finns att få? Hur ser forskare på utvecklingen mot öppen vetenskap? Detta undersöks i projektet Vad tycker forskare om kommunikation och öppen vetenskap?

Bakom studien av forskares attityder till forskningskommunikation och öppen vetenskap står Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond.

Den första, kvalitativa, delen av studien byggde på intervjuer med forskare och presenterades 23 mars 2018. Den andra, kvantitativa, delen bygger på en webbenkät som skickats till cirka 18 000 forskare vid svenska lärosäten.

Mer information om studien hittar du på Vetenskap och Allmänhets webbplats Länk till annan webbplats..

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor