Evenemang

Symposium - Konstnärlig forskning med genomslag

Under de senaste 10 åren har Vetenskapsrådet finansierat drygt 80 forskningsprojekt inom Konstnärlig forskning. På vilka sätt har dessa projekt bidragit till den konstnärliga forskningen och till andra berörda fält? Vilken roll spelar den konstnärliga forskningen för institutionerna och hur bedöms den utifrån? 20 november diskuterar vi forskningens genomslag vid ett heldagssymposium.

Datum

20 november 2019

Tid och plats

Kl. 9.30 – 17.15 på Konstfack.

Från kl. 18.00 och framåt på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Anmälan

Anmälan är stängd.

Arrangörer
Vetenskapsrådet i samarbete med Konstfack, Kungliga Musikhögskolan och Konstex och Stockholms Konstnärliga Högskola

Dagens tema

Temat för symposiet är den konstnärliga forskningens genomslag. Syftet är att lyfta fram exempel som speglar den konstnärliga forskningens bredd, diskutera frågor om hur den sprids och vad som händer med forskningsresultaten.

 • Var och hur blir forskningen bedömd och refererad till?
 • Vilken typ av genomslag är relevant och intressant?
 • Finns det några andra sammanhang där genomslaget borde ske, och hur kan forskningen spridas?
 • Hur ska genomslaget bäst mätas och bedömas och vad är egentligen kvalitet inom konstnärlig forskning?

Symposiets två delar

 • På Konstfack kl. 9.30 – 17.15
  Presentationer av och samtal om tolv forskningsprojekt som har fått stöd av Vetenskapsrådet. För urvalet svarar kommittén för konstnärlig forskning och ledamöter i Konstex. Programmet avlutas med en paneldiskussion.
 • På Kungliga Musikhögskolan (KMH) kl. 18.00 –
  Mingel och middag som serveras kl. 19.30. Under kvällen framförs olika musikaliska och sceniska forskningsprojekt i urval av KMH och Stockholms Konstnärliga Högskola.

Programmet på Konstfack

09.00 Registrering

09:45-10:05 Intro

10:15-11:00 Samtal

Session 1 (På svenska) Hanna Nordenhök i samtal med Moa Matthis – “ Det ovissa läsandet. Samtida poesi som skrivande läsakt - ett kritiskt manifest.” – Moderator: Cecilia Sjöholm

Session 2 Cecilia Hultberg i samtal med Klas Nevrin – “ Att iscensätta barockmusik - och belysa tidlösa genusfrågor En tvärdisciplinär studie av Operabyråns utforskande konstnärliga arbete” – Moderator: Carl Unander-Scharin

11:00-11:30 Fika

11:30-12:15 Samtal

Session 1 Susanne Jaresand i samtal med Rasmus Ölme – “Lyssna till lyssnandet Kontrapunktiken i dans och i musik i en lyssnande hållning” – Moderator: Annette Arlander

Session 2 Emma Kihl i samtal med Jörgen Gassilewski – “En undersökning av A4-arket” – Moderator: Mara Lee Gerdén

12:15-13:30 Lunch

13:30-14:15 Samtal

Session 1 Magnus Bärtås and Andrej Slavik i samtal med Anders Olofsson – “Mikrohistorier” – Moderator: Johan Redström

Session 2 Stefan Östersjö i samtal med Anders Hultqvist – “Musik i rörelse: nya konstnärliga strategier för att sammanföra koreografi och musikalisk komposition” – Moderator: Carl Unander-Scharin

Session 3 Anna Linder i samtal med Tiina Rosenberg – “Queera rörliga bilder; deras skörhet och flyktigheten i deras existens – curatoriska och konstnärliga frågeställningar kring rörliga bilder i en queer kontext” – Moderator: Hanna Hallgren

14:15-14:45 Fika

14:45-15:30 Samtal

Session 1 Clemens Thornqvist i samtal med Karina Ericsson Wärn – “Kropp och rum: en undersökning av relationen mellan kropp och rum genom experimentella och performativa studier av kläder” – Moderator: Niclas Östlind

Session 2 Katarina Bonnevier i samtal med Helena Selder – “Clubscenen” – Moderator: Meike Schalk

Session 3 Cristina Caprioli i samtal med Pavle Heidler – “Medialitet Växelverkan Gest – Koreografi som vävandets politik” – Moderator: Maria Lantz

15:30-15:45 Paus

15:45-16:30 Panelsamtal 1 - Den konstnärliga forskningens genomslag – Perspektiv inifrån (Anna Lyrevik, Cecilia Roos, Henric Benesch, Markus Degerman och Maria Lantz)

16:30-17:15 Panel samtal 2 - Den konstnärliga forskningens genomslag – Perspektiv utifrån (Ashik Zaman, Fredrik Svensk, Sofia Landström och Pierre Guillet de Monthoux)

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Lämna förslag på programpunkter till symposium om konstnärlig forskning 2022

  Du som forskar inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkommen att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning. Symposiet hålls 17–18 november och tar upp den konstnärliga forskningens möjligheter att ...

 2. Symposium om konstnärlig forskning i förändringarnas tid

  Frågor om miljö och klimat tar i allt högre grad plats i konstnärlig forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om den konstnärliga forskningens roll i samhällsomställningen. Hur kan vi u...

 3. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.