Evenemang

Hitta digitala lösningar på antibiotikaresistens

Hacking AMR 2019 är ett internationellt tredagarsevent dit programmerare, studenter, utvecklare, forskare, designers, patienter och entreprenörer bjuds in för att skapa innovationer och lösningar relaterade till antibiotikaresistens.

Datum

13 - 15 december 2019

Tid

17.00–15.30

Plats

Nordic Forum, Torshamnsgatan 35, Kista

Arrngörer

Vetenskapsrådet, JPIAMR, Canadian Institutes of Health Research, Hacking Health, Uppsala Antibiotic Center, Research Council of Norway

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. "Forskning är nyckeln i arbetet mot antibiotikaresistens"

    För att säkra världens tillgång till effektiva läkemedel behövs stora resurser för forskning och innovation, breda globala samarbeten och tydligt ledarskap. Sverige har en ledande roll i det internationella arbetet mot antibiotikaresistens och Vetens...

  2. Miljöns betydelse för att sprida antibiotikaresistens är underskattad 

    Vi tenderar att underskatta miljöns roll när det gäller att sprida antibiotikaresistens. Att begränsa resistens i fattiga länder är centralt för att begränsa framtida problem även i övriga länder. Det menar forskaren Joakim Larsson som får finansieri...

  3. Antibiotikaforum 2021

    I anslutning till den europeiska antibiotikadagen arrangeras Antibiotikaforum som samlar experter och andra som arbetar med antibiotikaresistens. Årets tema är Sverige på den globala arenan. Hur ser det svenska internationella arbetet mot antibiotika...