Evenemang

Inställt: DevRes 2020 – konferens om forskningens bidrag till hållbar utveckling

Med anledning av den rådande situationen med coronaviruset och alla de osäkerheter det medför, kommer DevRes 2020 att skjutas upp. Läs mer på länken nedan.

Datum

24 - 26 augusti 2020

Plats

Umeå universitet

Arrangörer

Umeå universitet, Vetenskapsrådet, Sveriges lantbruksuniversitet och Sida.

Deadline

Anmälan att delta i konferensen, senast 15 april.

Ansökan om att anordna sessioner eller hålla presentationer ska vara inne
senast 20 februari.

Att möta de globala utmaningarna kräver samhällsförändring. Vår forskning är i ökande grad påverkad av Agenda 2030 med sina 17 mål för hållbar utveckling, inte minst när det gäller att förbättra förutsättningarna i miljöer och regioner med små resurser.

Forskning för utveckling täcker ett brett spektrum av ämnen och angreppsätt som alstrar kunskap som bidrar till hållbar utveckling. Förståelse för system och processer som samverkar behövs för att möta utmaningar och tillvarata synergieffekter mellan sektorer och aktörer. Detta kräver reflektion kring vetenskapliga framsteg; att koppla samman vetenskap, policy och implementering, sammanhang och maktförhållanden.

Konferensen har som mål att vara ett kreativt forum för forskare, politiskt ansvariga, praktiker, finansiärer och andra intressenter om hur forskning för utveckling kan bidra till en omställning mot hållbarhet. DevRes 2020 kommer att sammanlänka teori, forskning och praktik, och utforska de komplexa relationerna mellan olika hållbarhetsdimensioner (sociala, ekonomiska, miljömässiga och andra) för att driva forskning för hållbar utveckling framåt.

Publicerad den 18 oktober 2019

Uppdaterad den 02 april 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Hur kan grundforskning inom växtbiologi bidra till att lösa framtidens livsmedelsförsörjning?

    Den 27 augusti arrangerar Kungliga vetenskapsakademin, Scandinavian Plant Physiology Society och Vetenskapsrådet ett heldagssymposium med inriktning på hur grundforskning inom växtbiologi kan bidra till att lösa den framtida livsmedelsförsörjningen. ...

  2. Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2018

    Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2018 är en plan för hur svenska forskare inom akademi, offentlig sektor och industri ska få tillgång till den mest kvalificerade forskningsinfrastrukturen i Sverige och i andra länder. Forskningsinfrastruk...

  3. Utvecklingsforskning

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för för projektbidrag inom utvecklingsforskning samt nätverksbidrag Swedish research links.