Evenemanget är avslutat

Inställt: Seminarium om genredigering och etik

Obs! Seminariet har ställts in på grund av risken för spridning av COVID-19. Vi hoppas kunna genomföra seminariet vid ett senare tillfälle.

Datum

20 mars 2020

Tid

10.00–16.00, registrering från kl. 9.30

Plats

World Trade Center, Klarabergviadukten 70, Stockholm

Arrangör

Expertgruppen för etik, Vetenskapsrådet

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 5 mars.

Utvecklingen inom genredigering går framåt i rasande fart och bjuder på många nya möjligheter, till exempel att bota sjukdomar, effektivisera jordbruket och att skräddarsy celler. Men var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart?

Program

10.00 Välkomna

Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet

10.05 Gene editing and gene therapy – a European perspective

Siobhán O´Sullivan, Vice-Chair of the EGE. Professor in Health Care Ethics and Law, Royal College of Surgeons; former Chief Bioethics Officer, Ministry of Health, Ireland.

10.35 När och hur kommer somatisk genredigering att användas i människa?

Johan Jacobsson, professor i molekylär neurogenetik, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

11.05 Genredigering inom ramen för svensk lagstiftning

Titti Mattson, professor, Juridiska institutionen, Lunds universitet

11.35 Paus

11.45 Växtförädling – tyglade mutationer och ett onaturligt urval

Anna Lehrman, biträdande programchef och kommunikationsansvarig i Mistra Biotech, Sveriges Lantbruksuniversitet

12.15 Hornless cattle – is gene editing the best solution?

Peter Sandøe, professor i bioetik, Köpenhamns universitet

12.45 Lunch

13.45 Precaution and gene editing in Agriculture

Julian Kinderlerer, Emeritus Professor of Intellectual Property Law at the University of Cape Town, elected President of the EGE (2011–2016)

14.15 Gene drives and genome editing – forward look at science and policy

Sigrid Bratlie, Chief Advisor on gene technology, Norwegian Agricultural Cooperatives

14.45 Kaffepaus

15.15 Paneldiskussion

16.00 Slut för dagen


Moderator på förmiddagen:
Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet

Moderator på eftermiddagen:
Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Etikarena 2024: AI och forskningsetik

    Den snabba tillväxten av olika former av artificiell intelligens skapar nya forskningsetiska risker och dilemman, samtidigt som helt nya möjligheter att bedriva forskning uppstår. Men vad händer till exempel om forskningen skapar former av artificiel...

  2. Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

    Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och f...

  3. Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampubliceri...