Evenemang

Konferens om infrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap – nytt datum!

Behovet av infrastruktursatsningar inom humaniora och samhällsvetenskap växer. Samtidigt återstår viktiga frågor om finansieringen. Vilka möjligheter och utmaningar finns inom detta område? Välkommen till en temadag om forskningsinfrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap!

Datum

14 januari 2021

Tid

9.00–17.00

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

Det finns ett stort och växande behov av infrastruktursatsningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Tack vare förbättrad tillgång till data och analysmetoder har nya forskningsområden öppnats upp och nya frågor kunnat besvaras. Samtidigt återstår viktiga frågor beträffande finansieringen.

Vilka erfarenheter har forskarna av att söka medel för nationella infrastrukturer och sedan driva dessa? Hur ska vi hantera data som är svåra att anonymisera utan att allvarligt försämra deras användbarhet? Och hur bör framtidens finansiering utformas? Är de nuvarande finansieringsformerna välfungerande eller finns det en risk att humaniora och samhällsvetenskap hamnar på undantag?

Målet med konferensen är att ge ökad kunskap om infrastrukturfinansieringen och lyfta fram både möjligheter och utmaningar inom detta område.

Program

9.00 Välkomna

Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet

9.15 Erfarenheter 1: Nationella språkbanken

Lars Borin, professor i språkvetenskaplig databehandling, Göteborgs universitet

9.45 Erfarenheter 2: The National E-infrastructure for Aging Research (NEAR)

Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar, Karolinska institutet

10.15 Fika

10.45 Erfarenheter 3: Comparative Research Center Sweden (CORS)

Mikael Hjerm, professor i sociologi, Umeå universitet

11.15 Samtal om erfarenheter av att finansiera och driva nationella infrastrukturer

Medverkande: Lars Borin, Laura Fratiglioni och Mikael Hjerm

12.00 Lunch

13.00 Practical solutions for sharing sensitive data: experiences from the UK

Louise Corti, Associate Director, UK Data Archive (Programpunkten hålls på engelska)

14.30 Fika


15.00 Samtal om framtidens finansiering av infrastruktur för humaniora och samhällsvetenskap

 • Björn Halleröd, huvudsekreterare för infrastruktur, Vetenskapsrådet
 • Marika Hedin, VD, Riksbankens jubileumsfond
 • Mikael Hjerm, professor i sociologi, Umeå universitet
 • Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet och ledamot i Rådet för infrastruktur på Vetenskapsrådet

Publicerad den 20 april 2020

Uppdaterad den 09 september 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Dessa kan söka bidrag för forskningsinfrastruktur 2021

  Det är nu klart vilka nya områden och befintliga forskningsinfrastrukturer som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Utlysningen är öppen 13 januari–16 februari 2021.

 2. Informationsmöte – Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

 3. Varför behövs de stora forskningsanläggningarna?

  Sverige har länge investerat stora summor i forskningsinfrastrukturer. Varför behövs anläggningarna och hur är våra investeringar kopplade till forskarnas möjlighet att göra banbrytande framsteg?