Evenemang

Konferens om infrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap

Behovet av infrastruktursatsningar inom humaniora och samhällsvetenskap växer. Samtidigt återstår viktiga frågor om finansieringen. Vilka möjligheter och utmaningar finns inom detta område? Välkommen till en temadag om forskningsinfrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap!

Datum

23 september 2020

Tid

9.00–17.00

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

Anmälan

Anmäl dig på länken nedan senast 15 juni.

Det finns ett stort och växande behov av infrastruktursatsningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Tack vare förbättrad tillgång till data och analysmetoder har nya forskningsområden öppnats upp och nya frågor kunnat besvaras. Samtidigt återstår viktiga frågor beträffande finansieringen.

Vilka erfarenheter har forskarna av att söka medel för nationella infrastrukturer och sedan driva dessa? Hur ska vi hantera data som är svåra att anonymisera utan att allvarligt försämra deras användbarhet? Och hur bör framtidens finansiering utformas? Är de nuvarande finansieringsformerna välfungerande eller finns det en risk att humaniora och samhällsvetenskap hamnar på undantag?

Målet med konferensen är att ge ökad kunskap om infrastrukturfinansieringen och lyfta fram både möjligheter och utmaningar inom detta område.

Program

9.00 Välkomna

Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet

9.15 Erfarenheter 1: Nationella språkbanken

Lars Borin, professor i språkvetenskaplig databehandling, Göteborgs universitet

9.45 Erfarenheter 2: The National E-infrastructure for Aging Research (NEAR)

Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar, Karolinska institutet

10.15 Fika

10.45 Erfarenheter 3: Comparative Research Center Sweden (CORS)

Mikael Hjerm, professor i sociologi, Umeå universitet

11.15 Samtal om erfarenheter av att finansiera och driva nationella infrastrukturer

Medverkande: Lars Borin, Laura Fratiglioni och Mikael Hjerm

12.00 Lunch

13.00 Practical solutions for sharing sensitive data: experiences from the UK

Louise Corti, Associate Director, UK Data Archive (Programpunkten hålls på engelska)

14.30 Fika


15.00 Samtal om framtidens finansiering av infrastruktur för humaniora och samhällsvetenskap

 • Björn Halleröd, huvudsekreterare för infrastruktur, Vetenskapsrådet
 • Marika Hedin, VD, Riksbankens jubileumsfond
 • Mikael Hjerm, professor i sociologi, Umeå universitet
 • Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet och ledamot i Rådet för infrastruktur på Vetenskapsrådet

Publicerad den 20 april 2020

Uppdaterad den 20 april 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Accelerator-based infrastructures in the fields of particle and nuclear physics

  Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) inom Vetenskapsrådet avsätter en betydande del av sin årliga budget till acceleratorbaserade infrastrukturer inom partikel- och kärnfysik. Medlen går till medlemsavgifter, driftskostnader och investeringar...

 2. Nytt kansli ska samordna insatser för ESS och MAX IV

  Under 2020 etablerar Vetenskapsrådet och Vinnova ett gemensamt kansli som ska arbeta för att maximera Sveriges användning av forskningsanläggningarna European Spallation Source, ESS, och Max IV i Lund.

 3. Inriktningsförslag för organisering av svensk e-infrastruktur för forskning

  Det är angeläget att skapa förutsättningar för Sverige att utveckla en e-infrastruktur för forskning som möter framtidens behov, tar vara på de möjligheter Sverige har som forskningsnation och medverkar till att göra forskningsdata öppet tillgänglig....