Evenemang

Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige

Vetenskapsrådet bjuder tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet in till ett digitalt dialogseminarium om hur vi kan stärka forskningen om forskningskommunikation och stimulera till ökat samarbete och tvärvetenskaplighet.

Datum

28 september 2020

Tid

Kl. 13.00–15.00

Plats

Digitalt möte via Zoom

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet

Anmälan

Sista anmälningsdag är 21 september.

Forskning om forskningskommunikation i Sverige - en översiktlig kartläggning

Forskning om samverkan och hur forskningsresultat når ut och används i samhället är ett ämne på frammarsch. Internationellt har antalet forskningsstudier ökat betydligt de senaste decennierna. Enligt en ny kartläggning av Vetenskap & Allmänhet, på uppdrag av Vetenskapsrådet, är forskarna få i Sverige. Ofta har de sin hemvist inom sociologi, utbildningsvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Vid seminariet presenteras den svenska kartläggningen. Det blir också en internationell utblick och exempel på svenska forskningsprojekt samt samtal i mindre grupper.

Välkommen!

Forskning om forskningskommunikation i Sverige – en översiktlig kartläggning

Publicerad den 06 maj 2020

Uppdaterad den 23 juni 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Debatt: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

    Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god s...

  2. Nationellt samarbete vägen framåt för framgångsrik forskningskommunkation

    En ny rapport om forskningskommunkation visar att det finns goda förutsättningar för vidareutveckling av en svensk infrastruktur för forskningskommunikation. Målet är att nå ut med evidensbaserad kunskap i samhället.

  3. Forskning om forskningskommunikation i Sverige

    Forskning om forskningskommunikation är ett relativt ungt och växande område med en existerande internationell infrastruktur i form av vetenskapliga tidskrifter, nätverk och regelbundna konferenser. Det här är en översiktlig kartläggning av ämnet i ...