Evenemang

Informationsmöte om utlysningar inom utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet bjöd in till ett informationsmöte om årets utlysningar inom utvecklingsforskning där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. 

Datum

17 mars 2021

Tid

10.00–11.15

Plats

Digitalt via Zoom.

Utvecklingsforskning ska bidra med kunskap kring orsaker och konsekvenser av fattigdom, och om potentiella lösningar. Dessutom ska forskningen bidra till hållbar utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning och andra samhällsutmaningar i låginkomstländer- och regioner.

Utvecklingsforskning omfattar alla discipliner och forskningsområden, såsom humaniora, beteendevetenskap, ekonomi, samhällsvetenskap, pedagogisk forskning, naturvetenskap, teknisk vetenskap, miljövetenskap, stadsplanering, medicin och hälsa, samt inkluderar tvärvetenskaplig forskning.

Årets utlysningar:

Projektbidrag inom utvecklingsforskningöppnas i nytt fönster

Nätverksbidrag - Swedish Research Linksöppnas i nytt fönster

Forskarskolor inom utvecklingsforskningöppnas i nytt fönster

Internationell postdok inom utvecklingsforskningöppnas i nytt fönster

Publicerad den 09 mars 2021

Uppdaterad den 18 mars 2021

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet söker lärosäte som värd för konferens om utvecklingsforskning 2022

    Vartannat år arrangerar ett svenskt lärosäte en konferens om utvecklingsforskning i samarbete med Vetenskapsrådet och Sida. Nu söker vi ett lärosäte som vill vara värd för konferensen Development Research Conference (DevRes) 2022.

  2. Datum klart för utlysning av medel till uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

    23 mars öppnar vi en utlysning av medel för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. Redan nu kan du ta del av förhandsinformation och börja förbereda ansökan.

  3. Informationsmöte om internationell postdok

    Den 27 januari bjöd Vetenskapsrådet in till ett informationsmöte om årets utlysningar av internationell postdok. Vi informerade om bidragsformen och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. Nu kan du ladda ner presentationen från mötet.