Evenemang

Informationsmöte om utlysningar inom utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet bjöd in till ett informationsmöte om årets utlysningar inom utvecklingsforskning där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. 

Datum

17 mars 2021

Tid

10.00–11.15

Plats

Digitalt via Zoom.

Utvecklingsforskning ska bidra med kunskap kring orsaker och konsekvenser av fattigdom, och om potentiella lösningar. Dessutom ska forskningen bidra till hållbar utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning och andra samhällsutmaningar i låginkomstländer- och regioner.

Utvecklingsforskning omfattar alla discipliner och forskningsområden, såsom humaniora, beteendevetenskap, ekonomi, samhällsvetenskap, pedagogisk forskning, naturvetenskap, teknisk vetenskap, miljövetenskap, stadsplanering, medicin och hälsa, samt inkluderar tvärvetenskaplig forskning.

Årets utlysningar:

Projektbidrag inom utvecklingsforskning Öppnas i nytt fönster.

Nätverksbidrag - Swedish Research Links Öppnas i nytt fönster.

Forskarskolor inom utvecklingsforskning Öppnas i nytt fönster.

Internationell postdok inom utvecklingsforskning Öppnas i nytt fönster.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om internationell postdok

    Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

  2. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  3. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.