Evenemang

Poesi och pubrundor – upptäck nya vägar för forskningskommunikation

Välkommen till årets andra FFF pop-up och få inspiration till nya sammanhang och metoder för att kommunicera forskning.

Datum

19 mars 2021

Tid

15.00–15.45

Plats

Digitalt via Zoom

Behovet av forskning ökar samtidigt som fakta ifrågasätts alltmer i samhället. Det gör att nya sammanhang och metoder för att kommunicera forskning blir allt viktigare. Vi har bjudit in två inspiratörer till årets andra FFF pop-up, som ska dela med sig av sina erfarenheter och unika lösningar för att öka engagemanget för forskning.

Carine Signoret är Sweden Director för vetenskapsfestivalen Pint of Science och Sam Illingworth är vetenskapspoet, spelskapare och universitetslektor i forskningskommunikation. De kommer att dela med sig av sina insikter om vetenskap, kommunikation och om att involvera människor som annars inte deltar i samtal om forskning. Pandemin har, enligt dem båda, skapat unika möjligheter till nya sätt att samlas kring forskning men också utmaningar.

Välkommen!

Samtalet hålls på engelska och leds av Anders Bjers från Vetenskapsrådet.

FFF pop-up är en serie digitala träffar för dig som arbetar med att berätta om forskning. Namnet anspelar på den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation. FFF pop-up är ett tillfälle att mötas vid sidan av konferensen och diskutera aktuella frågor inom området.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. ESOF 2022

    13-16 juli äger den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, rum i Leiden, Nederländerna. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 13 juli om hur forskningskommunikation kan bli en naturlig del i forskarutbildningen.

  2. Sök medel för kommunikationsinsatser om forskning kring migration och integration

    Nu kan forskare söka medel från Vetenskapsrådet för att planera, genomföra och utvärdera större samverkans- och kommunikationsinsatser om forskning. 17 augusti öppnar vi en första utlysning av bidrag till forskares kommunikation och den är kopplad ti...

  3. Nominera forskare till Athenapriset

    Fram till 29 maj kan du nominera kandidater till Sveriges största pris för forskning och innovationer, Athenapriset.