Evenemanget är avslutat

Poesi och pubrundor – upptäck nya vägar för forskningskommunikation

Välkommen till årets andra FFF pop-up och få inspiration till nya sammanhang och metoder för att kommunicera forskning.

Datum

19 mars 2021

Tid

15.00–15.45

Plats

Digitalt via Zoom

Behovet av forskning ökar samtidigt som fakta ifrågasätts alltmer i samhället. Det gör att nya sammanhang och metoder för att kommunicera forskning blir allt viktigare. Vi har bjudit in två inspiratörer till årets andra FFF pop-up, som ska dela med sig av sina erfarenheter och unika lösningar för att öka engagemanget för forskning.

Carine Signoret är Sweden Director för vetenskapsfestivalen Pint of Science och Sam Illingworth är vetenskapspoet, spelskapare och universitetslektor i forskningskommunikation. De kommer att dela med sig av sina insikter om vetenskap, kommunikation och om att involvera människor som annars inte deltar i samtal om forskning. Pandemin har, enligt dem båda, skapat unika möjligheter till nya sätt att samlas kring forskning men också utmaningar.

Välkommen!

Samtalet hålls på engelska och leds av Anders Bjers från Vetenskapsrådet.

FFF pop-up är en serie digitala träffar för dig som arbetar med att berätta om forskning. Namnet anspelar på den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation. FFF pop-up är ett tillfälle att mötas vid sidan av konferensen och diskutera aktuella frågor inom området.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets kommunikationsbidrag

    Vetenskapsrådet utlyser ibland bidrag för kommunikationsaktiviteter som främjar dialog eller samverkan med grupper utanför akademin. Bidraget kan sökas av forskare som har ett pågående bidrag från oss.

  2. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.

  3. Offentliga samtal: Artificiell kreativitet & det mänskligas gräns

    I seminarieserien Offentliga samtal presenterar två forskare sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om olika perspektiv på artificiell kreativitet och äger rum på Vetensk...