Evenemang

Poesi och pubrundor – upptäck nya vägar för forskningskommunikation

Välkommen till årets andra FFF pop-up och få inspiration till nya sammanhang och metoder för att kommunicera forskning.

Datum

19 mars 2021

Tid

15.00–15.45

Plats

Digitalt via Zoom

Behovet av forskning ökar samtidigt som fakta ifrågasätts alltmer i samhället. Det gör att nya sammanhang och metoder för att kommunicera forskning blir allt viktigare. Vi har bjudit in två inspiratörer till årets andra FFF pop-up, som ska dela med sig av sina erfarenheter och unika lösningar för att öka engagemanget för forskning.

Carine Signoret är Sweden Director för vetenskapsfestivalen Pint of Science och Sam Illingworth är vetenskapspoet, spelskapare och universitetslektor i forskningskommunikation. De kommer att dela med sig av sina insikter om vetenskap, kommunikation och om att involvera människor som annars inte deltar i samtal om forskning. Pandemin har, enligt dem båda, skapat unika möjligheter till nya sätt att samlas kring forskning men också utmaningar.

Välkommen!

Samtalet hålls på engelska och leds av Anders Bjers från Vetenskapsrådet.

FFF pop-up är en serie digitala träffar för dig som arbetar med att berätta om forskning. Namnet anspelar på den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation. FFF pop-up är ett tillfälle att mötas vid sidan av konferensen och diskutera aktuella frågor inom området.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.