Evenemanget är avslutat

Offentliga samtal: Expertis vs politik i osäkerhetens tid

I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Vårens andra Offentliga samtal handlade om relationen mellan expertis och politik. Samtalet spelades in och går att se i efterhand på länken nedan.

Datum

22 april 2021

Tid

14.00–16.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier

Expertis vs politik i osäkerhetens tid

Tjugotalet inleddes med en idéomtumlande global turbulens som har satt relationen mellan expertis och politik i fokus. Under Storbritanniens utträde ur EU hördes kommentarer om att ”vi har fått nog av experter” och i det amerikanska presidentskapet som slutade i stormningen av USA:s kongress prioriterades lojalitet framför expertis i den politiska rådgivningen. Även under den pågående pandemin har spänningen mellan expertis och politik ofta blivit laddad. Ibland avfärdas experternas råd till förmån för ogrundade antaganden och påståenden, medan politikerna på andra håll kritiseras för att gömma sig bakom experternas bedömningar och inte ta sitt ansvar.

Men vad är egentligen en ”expert” och vad är det för kunskap en sådan har? Hur ska en bra avvägning mellan politisk vilja och sakkunskap se ut? Ska vetenskapen överhuvudtaget försöka påverka politiken? Bestämmer experterna för mycket eller för lite? Och vad ska politikerna göra när experterna inte är överens utan kanske är radikalt oeniga om vad som bör göras?

Dessa frågor ska redas ut och diskuteras i vårens andra Offentliga samtal, där forskare möter praktiker i ett seminarium om relationen mellan expertis och politik. Seminariet är digitalt och du som tittar kan ställa frågor till forskarna och panelen.

Expert i brytningstid?

Bilden av expertisen som omutlig och evig är stark. Men vad händer med experten när världen förändras, nya rön dyker upp eller nya politiska vindar blåser? Hur har expertrollen formats och utvecklats i takt med välfärdspolitikens omvandling?

Åsa Lundqvist, professor i sociologi Lunds universitet

Expertisens gränser

Experters auktoritet och inflytande över politiska vägval har på senare tid varit föremål för mycket diskussion, inte minst i relation till den svenska hanteringen av coronapandemin. I vilken utsträckning bör vi lita på experter och vad står på spel om vi väljer att inte göra det?

Lena Wahlberg, docent i juridik, Lunds universitet

Panel

 • Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
 • Tomas Kåberger, f.d. gd på Energimyndigheten
 • Isabella Lövin, f.d. miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Moderator

Folke Tersman, Insitutet för framtidsstudier

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

  Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

 2. High Level Conference on Science Communication

  12-13 mars samlas europeiska beslutsfattare och andra intressenter på en konferens i Bryssel för att diskutera forskningskommunikation. Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om vikten av forskningskommunikation och diskutera hur det kan int...

 3. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

  En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...

Till toppen