Evenemanget är avslutat

Offentliga samtal: Expertis vs politik i osäkerhetens tid

I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Vårens andra Offentliga samtal handlade om relationen mellan expertis och politik. Samtalet spelades in och går att se i efterhand på länken nedan.

Datum

22 april 2021

Tid

14.00–16.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier

Expertis vs politik i osäkerhetens tid

Tjugotalet inleddes med en idéomtumlande global turbulens som har satt relationen mellan expertis och politik i fokus. Under Storbritanniens utträde ur EU hördes kommentarer om att ”vi har fått nog av experter” och i det amerikanska presidentskapet som slutade i stormningen av USA:s kongress prioriterades lojalitet framför expertis i den politiska rådgivningen. Även under den pågående pandemin har spänningen mellan expertis och politik ofta blivit laddad. Ibland avfärdas experternas råd till förmån för ogrundade antaganden och påståenden, medan politikerna på andra håll kritiseras för att gömma sig bakom experternas bedömningar och inte ta sitt ansvar.

Men vad är egentligen en ”expert” och vad är det för kunskap en sådan har? Hur ska en bra avvägning mellan politisk vilja och sakkunskap se ut? Ska vetenskapen överhuvudtaget försöka påverka politiken? Bestämmer experterna för mycket eller för lite? Och vad ska politikerna göra när experterna inte är överens utan kanske är radikalt oeniga om vad som bör göras?

Dessa frågor ska redas ut och diskuteras i vårens andra Offentliga samtal, där forskare möter praktiker i ett seminarium om relationen mellan expertis och politik. Seminariet är digitalt och du som tittar kan ställa frågor till forskarna och panelen.

Expert i brytningstid?

Bilden av expertisen som omutlig och evig är stark. Men vad händer med experten när världen förändras, nya rön dyker upp eller nya politiska vindar blåser? Hur har expertrollen formats och utvecklats i takt med välfärdspolitikens omvandling?

Åsa Lundqvist, professor i sociologi Lunds universitet

Expertisens gränser

Experters auktoritet och inflytande över politiska vägval har på senare tid varit föremål för mycket diskussion, inte minst i relation till den svenska hanteringen av coronapandemin. I vilken utsträckning bör vi lita på experter och vad står på spel om vi väljer att inte göra det?

Lena Wahlberg, docent i juridik, Lunds universitet

Panel

 • Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
 • Tomas Kåberger, f.d. gd på Energimyndigheten
 • Isabella Lövin, f.d. miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Moderator

Folke Tersman, Insitutet för framtidsstudier

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. ESOF 2024

  12-15 juni äger den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, rum i Katowice i Polen. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 13 juni om forskning, öppen vetenskap och demokrati.

 2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

 3. Stärk kommunikationen om forskning

  Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.