Evenemang

Offentliga samtal: Expertis vs politik i osäkerhetens tid

I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Vårens andra Offentliga samtal handlade om relationen mellan expertis och politik. Samtalet spelades in och går att se i efterhand på länken nedan.

Datum

22 april 2021

Tid

14.00–16.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier

Expertis vs politik i osäkerhetens tid

Tjugotalet inleddes med en idéomtumlande global turbulens som har satt relationen mellan expertis och politik i fokus. Under Storbritanniens utträde ur EU hördes kommentarer om att ”vi har fått nog av experter” och i det amerikanska presidentskapet som slutade i stormningen av USA:s kongress prioriterades lojalitet framför expertis i den politiska rådgivningen. Även under den pågående pandemin har spänningen mellan expertis och politik ofta blivit laddad. Ibland avfärdas experternas råd till förmån för ogrundade antaganden och påståenden, medan politikerna på andra håll kritiseras för att gömma sig bakom experternas bedömningar och inte ta sitt ansvar.

Men vad är egentligen en ”expert” och vad är det för kunskap en sådan har? Hur ska en bra avvägning mellan politisk vilja och sakkunskap se ut? Ska vetenskapen överhuvudtaget försöka påverka politiken? Bestämmer experterna för mycket eller för lite? Och vad ska politikerna göra när experterna inte är överens utan kanske är radikalt oeniga om vad som bör göras?

Dessa frågor ska redas ut och diskuteras i vårens andra Offentliga samtal, där forskare möter praktiker i ett seminarium om relationen mellan expertis och politik. Seminariet är digitalt och du som tittar kan ställa frågor till forskarna och panelen.

Expert i brytningstid?

Bilden av expertisen som omutlig och evig är stark. Men vad händer med experten när världen förändras, nya rön dyker upp eller nya politiska vindar blåser? Hur har expertrollen formats och utvecklats i takt med välfärdspolitikens omvandling?

Åsa Lundqvist, professor i sociologi Lunds universitet

Expertisens gränser

Experters auktoritet och inflytande över politiska vägval har på senare tid varit föremål för mycket diskussion, inte minst i relation till den svenska hanteringen av coronapandemin. I vilken utsträckning bör vi lita på experter och vad står på spel om vi väljer att inte göra det?

Lena Wahlberg, docent i juridik, Lunds universitet

Panel

 • Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
 • Tomas Kåberger, f.d. gd på Energimyndigheten
 • Isabella Lövin, f.d. miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Moderator

Folke Tersman, Insitutet för framtidsstudier

Om Offentliga samtal

Syftet med seminarieserien är både att lyfta fram forskningsresultat i ett vidare sammanhang och att uppmuntra till samtal mellan forskare och andra som berörs av resultaten.

Två forskare presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne och möter sedan praktiker i ett samtal inför publik. Exempel på praktiker är politiker, representanter från organisationer eller från medier som på något vis berörs av eller är engagerade i ämnet och därför kan tillföra andra perspektiv.

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet har utvecklat formatet tillsammans med Institutet för framtidsstudier. Det första seminariet hölls 2016.

Här finns alla seminarier i serien Offentliga samtal

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Referensgruppen för forskningskommunikation

  Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

 2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

  Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

 3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.