Evenemang

Inställt: Hur organiseras framgångsrika forskningsmiljöer?

I den senaste forsknings- och innovationspropositionen har Vetenskapsrådet fått i uppdrag att genomföra en satsning på ”excellenscentrum”. Vilka erfarenheter bär vi med oss från tidigare strategiska satsningar? Hur ska en forskningsmiljö utformas för att bli framgångsrik? Välkommen att lyssna till ett samtal mellan de framstående forskningsledarna Bernt Eric Uhlin och Ellen Lust.

Datum

28 april 2021

Tid

10.00–10.45

Plats

Webbsändning. Efter sändningen bjuder vi in alla som vill till fortsatta diskussioner på Zoom: https://sunet.zoom.us/j/66936291161länk till annan webbplats

Seminariet hålls på engelska.

Hur organiseras framgångsrika forskningsmiljöer?

Excellens är ett begrepp som har förekommit flitigt i den forskningspolitiska debatten ända sedan Vetenskapsrådet bildades 2001. Sedan starten har myndigheten, på uppdrag av regeringen, lett flera satsningar som syftat till att stärka och utveckla ledande forskningsmiljöer.

I den senaste forsknings- och innovationspropositionen har Vetenskapsrådet fått i uppdrag att genomföra en satsning på ”excellenscentrum”. Det rör sig om totalt 260 miljoner kronor som ska fördelas under åren 2021-2024. Genom satsningen avser regeringen att bygga vidare på de erfarenheter som har gjorts i samband med tidigare strategiska satsningar. Vilka erfarenheter bär vi med oss från de gångna 20 åren? Hur ska en forskningsmiljö utformas för att bli framgångsrik?

Välkommen att lyssna till ett samtal mellan två framstående forskningsledare – Bernt Eric Uhlin och Ellen Lust. Medverkar gör även Mattias Marklund, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap samt Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet.

Moderator är Maria Bergström, analytiker på Vetenskapsrådet.

Seminariet hålls på engelska. Efter sändningen bjuder vi in alla som vill till fortsatta diskussioner på Zoom. Eftersnacket leds av Maria Bergström och pågår i 30 minuter.

Mer om talarna

Bernt Eric Uhlin

Bernt Eric Uhlin är professor i medicinsk mikrobiologi vid Umeå universitet. I början av 2000-talet tog han initiativ till uppbyggnaden av det tvärvetenskapliga forskningscentret Umeå Center for Microbial Research, UCMR, och var huvudansvarig för den ansökan om Linnéstöd på 90 miljoner kronor som Vetenskapsrådet beviljade 2008. Bernt Eric Uhlin var också delaktig i etableringen av The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS. Under åren som föreståndare vid MIMS ansvarade han för rekryteringen av Emmanuelle Charpentier som 2020 tilldelades nobelpriset i kemi tillsammans med Jennifer Doudna.

Ellen Lust

Ellen Lust är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och grundare och ledare för forskningsprogrammet Governance and Local Development, GLD. Forskningen vid GLD syftar till att förklara variationer i politisk styrning och lokal utveckling i ett försök att främja människors välfärd globalt. Ellen Lust var tidigare professor vid Yale-universitetet i USA. Hon rekryterades till Göteborgs universitet 2014, med stöd från Vetenskapsrådet. Rekryteringen skedde inom ramen för en regeringssatsning som skulle möjliggöra för svenska lärosäten att anställa internationella toppforskare.

Publicerad den 22 april 2021

Uppdaterad den 22 april 2021

Mer inom samma ämne

  1. Framstående internationella forskare lyfter svenska forskningsmiljöer

    Forskningsmiljöerna som fick bidrag i Vetenskapsrådets tioåriga satsning på starka forskningsmiljöer har kommit halvvägs. En lyckad satsning som uppfyller målet, menar en internationell panel som följt upp villkoren och hur forskningen i de 19 miljöe...

  2. Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin

    Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...

  3. Implementation of the grant for international recruitment of leading researchers

    Vetenskapsrådet har under 2019–2020 genomfört en halvtidsutvärdering av implementeringen av bidraget Internationell rekrytering av framstående forskare som utlystes 2013 och 2014. Syftet med halvtidsutvärderingen av de 19 beviljade bidragen har vari...