Evenemang

Informationsmöte om kommande behovsinventering inom forskningsinfrastruktur

Vartannat år gör Vetenskapsrådet en inventering för att fånga upp nya behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Nästa behovsinventering öppnar 8 september 2021 och riktar sig till lärosäten, myndigheter med forskningsuppdrag, forskningsfinansiärer och forskargrupperingar.

Datum

26 augusti 2021

Tid

13.00-15.00

Plats

Mötet hålls digitalt via Zoom

Anmälan

Klicka på länken nedan för anmälan. Länk till informationsmötet skickas ut 25 augusti och publiceras även på denna sida. 

För att underlätta för dem som planerar att skicka in förslag på nya infrastrukturbehov bjuder Vetenskapsrådet in till ett informationsmöte. Under mötet kommer Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningsinfrastruktur, att informera om utformning och tidplan för inventeringen samt presentera några aktuella utmaningar inom infrastrukturområdet. Det kommer även finnas tid att ställa frågor.

Varmt välkomna!

Publicerad den 10 juni 2021

Uppdaterad den 22 juni 2021

Mer inom samma ämne

  1. Behov av ny nationell forskningsinfrastruktur för storskaliga datorresurser

    Vetenskapsrådet har inlett en process för att etablera en ny organisation som kan möta forskningens behov av storskaliga beräknings- och lagringsresurser. Som ett första steg har Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet beslut...

  2. Seminarium om hantering av forskningsdata för öppen tillgång vid forskningsinfrastrukturer

    Hur ser förutsättningarna ut när det gäller öppen tillgång till forskningsdata inom olika ämnesområden? Vilka är möjligheterna och utmaningarna? Det är några av de frågor som tas upp vid detta seminarium som vänder sig till forskningsinfrastrukturer ...

  3. SNIC Review

    The Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) is a national research infrastructure that makes available large scale high performance computing resources, storage capacity, and advanced user support, for Swedish researchers. SNIC is a cons...