Evenemang

Jämställdhet i högskolan – är vi på rätt väg?

Har kvinnor och män samma förutsättningar att bedriva forskning i högskolan? Hur ser karriärutvecklingen ut? Och hur uppfattas villkoren att bedriva forskning av forskarna själva och av deras chefer? Det är några av de frågor som behandlas i en nyutkommen rapport från Vetenskapsrådet och vars resultat presenterades vid ett seminarium 16 september. Se en inspelning av seminariet via spelaren nedan.

Datum

16 september 2021

Tid

8.30–9.30

Ungefär lika många kvinnor som män når idag professorsnivå – det gäller inom de flesta vetenskapsområden utom naturvetenskap och teknik. Trots detta är det oklart om vi kommer att nå jämställdhetsmålet, att varannan ny professor ska vara en kvinna senast år 2030. Det framgår av en färsk rapport från Vetenskapsrådet om kvinnor och mäns förutsättningar att bedriva forskning i högskolan.

Studien bygger på statistik, enkäter och intervjuer genomförda 2020–2021. Resultaten visar, kanske på tvärs med mångas uppfattning, att kvinnors och mäns karriärer i huvudsak utvecklas likartat. Kvinnor och män tycks lämna högskolan i ungefär lika hög utsträckning och många kvinnor når idag den högsta positionen i högskolan, det vill säga professorsnivå. Men, det tar längre tid för kvinnor än för män att nå dit.

Studien pekar huvudsakligen ut två orsaker till detta. Den ena är att kvinnor i högre grad än män är verksamma inom forskningsfält som utmärks av en hög andel undervisning, vilket ger dem sämre möjligheter att meritera sig vetenskapligt. Dessutom svarar kvinnor inom alla ämnesområden att de har mindre tid för forskning än sina manliga kollegor.

Hur kan vi tillsammans främja mäns och kvinnors lika villkor inom forskarvärlden?

Välkommen till ett samtal om jämställdhet – för en klokare värld.

Medverkande

 • Lisbeth Söderqvist, analytiker, Vetenskapsrådet
 • Stina Gerdes Barriere, analytiker, Vetenskapsrådet
 • Louise von Essen, leg. psykolog och professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet
 • Carlota Canalias Gomez, professor i tillämpad fysik, KTH

Moderator är Anders Bjers, kommunikationsstrateg på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Debatt: Så ska Vetenskapsrådet åtgärda snedfördelningen inom astrofysik

  Kvinnor har signifikant lägre beviljandegrad än män inom astrofysik. Det visar en undersökning av hur forskningsmedlen fördelats mellan könen. Nu vidtar Vetenskapsrådet en rad åtgärder för att komma tillrätta med obalansen, skriver Vetenskapsrådets ä...

 2. Varför tar det längre tid för kvinnor att bli professorer? Ny jämställdhetsstudie pekar ut flera orsaker

  Skillnaderna mellan kvinnors och mäns karriärutveckling i högskolan är små, men kvinnor möter oftare hinder på vägen till en professorstitel. Det visar en studie från Vetenskapsrådet, där bland annat cirka 2000 forskare fått svara på frågor om hur de...

 3. Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning

  Har kvinnor och män samma förutsättningar att göra akademisk karriär och att bedriva forskning i dagens svenska högskola? Det är frågor som denna jämställdhetsstudie vill belysa. I fokus står kvinnor och män som nyligen har tagit sin doktorsexamen. P...