Evenemang

Intervjuträning ERC Starting grant

Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

Datum

15 - 27 september 2021

Tider

10 september, kl. 9.00–12.00
15 september, kl. 13.00–15.00
27 september, kl. 14.00–16.00

Plats

Digitalt möte via Zoom. Länk skickas ut strax innan mötet.

Anmälan

Det går att anmälan sig fram till dagen innan respektive tillfälle.

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från Europeiska forskningsrådet, ERC, på olika sätt. Syftet med de här tre tillfällerna är att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel.

Under dagarna får kandidaterna bland annat lyssna till bidragsmottagare från tidigare år och öva på sin presentationsteknik med en professionell coach.

10 september
Ni får träna på att presentera digitalt och svara på frågor som kan dyka upp under intervjun.

15 september
Ni får lyssna till forskare som har erfarenhet av ERC intervjuer, både digitala intervju-erfarenheter och intervjuer på plats.

27 september
Ni får träffa forskare med erfarenhet av både beredningsprocessen och intervjuer inom ERC.

Workshopen hålls på engelska.

Publicerad den 02 september 2021

Uppdaterad den 15 september 2021

Mer inom samma ämne

  1. Sök medel inom Horisont Europa

    Nu har de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation öppnat. Arbetsprogrammet för perioden 2021–2022 har en budget på totalt 14,7 miljarder euro. Informationsmöten om utlysningarna arrangeras under sommaren.

  2. ERC-mottagning 2021

    Drygt 45 forskare verksamma i Sverige har under 2020 beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, i hård konkurrens med andra europeiska forskare. För att uppmärksamma detta bjuder Vetenskapsrådet in till en digital mottagning.

  3. ERC firar 10 000 bidragsmottagare

    10 000 forskare runt om i Europa har hittills fått finansiering från Europeiska forskningsrådet, ERC, för sin banbrytande forskning. Detta firar ERC med en digital ceremoni 6 maj. Över 400 av forskarna som fått bidrag är från Sverige.