Evenemang

DMPonline – en tjänst för Sunet?

Sunet har startat en process för att utreda om det digitala verktyget för datahanteringsplaner, DMP online, ska bli en tjänst i Sunets tjänsteutbud. 15 september berättar Sunet mer om verktyget och svarar på frågor. 

Datum

15 september 2021

Tid

13.00–14.30

Sedan tidigare i år har Vetenskapsrådet via Sunet erbjudit lärosäten tillgång till DMP online, ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner. Sunet utreder nu om det finns intresse för DMP online som tjänst i Sunets tjänsteutbud.

Under webbinariet berättar Sunet mer om verktyget och svarar på frågor. Webbinariet riktar sig till Sunets kontaktpersoner och personer som arbetar med frågor som rör forskarstöd och datahanteringsplaner på lärosäten.

Frågor och svar om DMPonline

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Lär dig mer om öppen tillgång till forskningsdata

    Denna handbok syftar till att skapa en ökad förståelse för vad öppen tillgång till forskningsdata innebär. Den tar också upp relaterade frågor, såsom FAIR-datahantering och datahanteringsplaner. Handboken kan användas av alla som är involverade i fr...

  2. Hearing om öppen tillgång till forskningsdata

    Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. 27 januari arrangerar vi en hearing med syfte att identifiera konkreta behov kring öppen tillgång till forsk...

  3. Nyheter inom öppen tillgång och FAIR datahantering

    Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier och en vägledning för datahantering enligt FAIR-principerna. I första hand gäller det data som tagits fram inom forskning som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång.