Evenemanget är avslutat

Nobel Calling: Corona och immunitet – hur funkar det?

I början av oktober riktas världens blickar mot Stockholm när årets Nobelpristagare tillkännages. Vetenskapsrådet bjuder in till två digitala samtal denna vecka i samarbete med Nobel Prize Museum. Det första handlar om corona och immunitet.

Datum

4 oktober 2021

Tid

9.00–10.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Nobel Prize Museum

Corona och immunitet – hur funkar det?

Blir man immun om man har haft corona? Det har varit en central fråga under den pågående pandemin. Vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset pågår kliniska studier där man undersöker sambanden mellan antikroppar, T-celler och immunitet.

Några frågor som forskarna söker svar på är: Har man fullt skydd bara för att man har antikroppar eller T-celler? Vad händer om man har nedsatt immunförsvar och vaccineras mot covid-19? Och vad är ”bäst”? Immunitet efter vaccination eller efter naturlig covidinfektion?

Möt två av de forskare som leder studierna.

Medverkande

 • Marcus Buggert, biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin, Karolinska institutet
 • Soo Aleman, överläkare vid Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset

Moderator är Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

Detta är ett av seminarierna under Nobel Calling Stockholm, som äger rum 4–11 oktober då årets Nobelpristagare presenteras.

Läs mer om Nobel Calling Stockholm på Nobel Prize Museums webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

  Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

 2. High Level Conference on Science Communication

  12-13 mars samlas europeiska beslutsfattare och andra intressenter på en konferens i Bryssel för att diskutera forskningskommunikation. Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om vikten av forskningskommunikation och diskutera hur det kan int...

 3. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

  En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...

Till toppen