Evenemang

Nobel Calling: Corona och immunitet – hur funkar det?

I början av oktober riktas världens blickar mot Stockholm när årets Nobelpristagare tillkännages. Vetenskapsrådet bjuder in till två digitala samtal denna vecka i samarbete med Nobel Prize Museum. Det första handlar om corona och immunitet.

Datum

4 oktober 2021

Tid

9.00–10.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Nobel Prize Museum

Corona och immunitet – hur funkar det?

Blir man immun om man har haft corona? Det har varit en central fråga under den pågående pandemin. Vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset pågår kliniska studier där man undersöker sambanden mellan antikroppar, T-celler och immunitet.

Några frågor som forskarna söker svar på är: Har man fullt skydd bara för att man har antikroppar eller T-celler? Vad händer om man har nedsatt immunförsvar och vaccineras mot covid-19? Och vad är ”bäst”? Immunitet efter vaccination eller efter naturlig covidinfektion?

Möt två av de forskare som leder studierna.

Medverkande

 • Marcus Buggert, biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin, Karolinska institutet
 • Soo Aleman, överläkare vid Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset

Moderator är Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

Detta är ett av seminarierna under Nobel Calling Stockholm, som äger rum 4–11 oktober då årets Nobelpristagare presenteras.

Läs mer om Nobel Calling Stockholm på Nobel Prize Museums webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Referensgruppen för forskningskommunikation

  Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

 2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

  Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

 3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.