Evenemanget är avslutat

Hearing: National Resources for Large-Scale Computing

Vetenskapsrådet arrangerar en hearing kring finansieringen och organisationen av nationella tjänster för storskaliga datorresurser. Hearingen hålls på engelska och vänder sig till användare vid lärosäten och andra intressenter.

Datum

11 oktober 2021

Tid

13.00–15.00

Plats

Digitalt via Zoom

Hearingen hålls på engelska

National Resources for Large-Scale Computing

On 18 June, 2021 the Council for Research Infrastructure decided to suspend the ongoing process for re-financing the research infrastructure SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) for the period 2023–2026.

The Council for Research Infrastructure also decided to overhaul the conditions for a new organisation that can meet Swedish research's needs for computer and storage resources as well as user support.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023/2024

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de 70 förslag som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 19 av områdena har placerats i kategori A1, som innebär att de är högt prioriterade och kan komma att inklude...

  2. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  3. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...