Evenemanget är avslutat

Hearing: National Resources for Large-Scale Computing

Vetenskapsrådet arrangerar en hearing kring finansieringen och organisationen av nationella tjänster för storskaliga datorresurser. Hearingen hålls på engelska och vänder sig till användare vid lärosäten och andra intressenter.

Datum

11 oktober 2021

Tid

13.00–15.00

Plats

Digitalt via Zoom

Hearingen hålls på engelska

National Resources for Large-Scale Computing

On 18 June, 2021 the Council for Research Infrastructure decided to suspend the ongoing process for re-financing the research infrastructure SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) for the period 2023–2026.

The Council for Research Infrastructure also decided to overhaul the conditions for a new organisation that can meet Swedish research's needs for computer and storage resources as well as user support.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

    I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...

  2. Forskningskvalitet och internationell konkurrenskraft

    Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen I denna rapport presenterar Vetenskapsrådet vår syn på vad som behövs för att stärka och utveckla det svenska forskningssystemet, så att det skapar bästa möjliga förutsättningar f...

  3. Rundabordsdiskussion om framtiden för organisationer för användare av synkrotronljus

    Vetenskapsrådet, Föreningen för användare av synkrotronljuset vid MAX IV (FASM) och The Swedish Synchroton Users Organisation (SSUO) bjuder in till en digital rundabordsdiskussion om hur de svenska organisationerna för användare av synkrotronljusfaci...

Till toppen