Evenemang

Hearing: National Resources for Large-Scale Computing

Vetenskapsrådet arrangerar en hearing kring finansieringen och organisationen av nationella tjänster för storskaliga datorresurser. Hearingen hålls på engelska och vänder sig till användare vid lärosäten och andra intressenter.

Datum

11 oktober 2021

Tid

13.00–15.00

Plats

Digitalt via Zoom

Hearingen hålls på engelska

National Resources for Large-Scale Computing

On 18 June, 2021 the Council for Research Infrastructure decided to suspend the ongoing process for re-financing the research infrastructure SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) for the period 2023–2026.

The Council for Research Infrastructure also decided to overhaul the conditions for a new organisation that can meet Swedish research's needs for computer and storage resources as well as user support.

Publicerad den 30 september 2021

Uppdaterad den 05 oktober 2021

Mer inom samma ämne

  1. Lämna synpunkter om ny forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser

    I arbetet med att ta fram en utlysning om en forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser tar Vetenskapsrådet nu emot synpunkter från dig som användare. Hur bör vi utforma utlysningen och vilka krav ska vi ställa på forskningsinfrastruk...

  2. National benefits from Swedish membership in international research infrastructures 2016–2019

    Sverige är medlem i flera internationella forskningsinfrastrukturer. Hur ser utbytet ut när det gäller exempelvis svensk användning och vetenskaplig produktion eller annan retur i form av kunskaps- och tekniköverföring? Denna rapport bygger på en utr...

  3. ESS/MAX IV Online Summit

    Dina idéer behövs! Kom och diskutera hur akademi och industri i Sverige ska dra nytta av de två världsledande forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.