Evenemang

Offentliga samtal: Kulturens chefer – kaxigt fria eller med mössa i hand?

I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlade om kultursektorn efter pandemin. Vilka åtgärder måste till för att återstarta? Hur kan eller bör en konstnärlig chef navigera när kulturlandskapet återuppstår?

Datum

26 november 2021

Tid

10.00–12.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier

Plats

Se samtalet via spelaren nedan. Det finns även tillgängligt på Vetenskapsrådets Youtube-kanal.

Kulturens chefer – kaxigt fria eller med mössa i hand?

Få sektorer har tagit så stor skada under pandemin som kulturen. När dess ledare nu förbereder sig för återfyllda hus reser sig ett stort antal frågor om makt och beroende, kreativitet och konstnärlig frihet. Enligt Linda Zachrisson, som leder regeringens utredning Återstart för kulturen, har pandemin både blottlagt och förstärkt ett antal brister som länge präglat kultursektorn. Samtidigt har det aldrig östs så mycket statliga medel över kulturen som under pandemin. I fyra riktade krispaket har miljarder delats ut till stora och små aktörer och i regeringens aktuella budget ligger ett rekordstort återhämtningsstöd till ”kulturen”.

Hur ser de blottlagda bristerna ut? Vilka åtgärder måste till för att återstarta? Och hur ska kulturens integritet och autonomi kunna förenas med ett växande beroende av offentliga medel? Borde kultursektorn öppna sig mer för filantroper för att minska beroendet av staten? Hur kan, eller bör, en konstnärlig chef navigera i dessa frågor när kulturlandskapet återuppstår?

Den konstnärliga chefen – en roll som många skapar

Kvaliteten i konstnärligt chefskap har ofta formulerats som den enskilda ledarens angelägenhet. Hen har sig själv att skylla eller hylla. Men är det rimligt att tillskriva ett fåtal individer en sådan makt? Och att anförtro hela ansvaret för utveckling av ledarskap inom kulturen till en handfull skara? En alternativ utgångspunkt för strävan mot hållbara ledarskap är att betrakta chefsrollen som en kollektiv konstruktion och därmed ett gemensamt ansvar.

Carolina Frände, regissör och fd. konstnärlig chef. Knuten till IFFS som forskare och doktorand vid Stockholm Business School på Stockholms universitet med ett projekt om konstnärligt ledarskap inom scenkonst med arbetstiteln ”Fan ska vara teaterdirektör!”.

Att navigera i dagens kulturlandskap. Relationer och spelregler inom det kulturpolitiska fältet

Ofta beskrivs kultursektorn som EN sektor. Samtidigt består den av vitt skilda verksamheter med olika förutsättningar. Gemensamt är att många kulturorganisationer är både kommersiella och beroende av offentligt stöd. Hur kan vi förstå det komplexa system av olika logiker som kulturchefer och konstnärer behöver hantera? Och vilken betydelse har detta system för konstnärernas frihet?

Ann-Sofie Köping Olsson, lektor Institutionen för samhällsvetenskaper Södertörns högskola, Konst, kultur och ekonomi.

Panel

 • Dritëro Kasapi, teaterchef för Riksteatern
 • Magdalena Malm, fd. chef på Statens konstråd, utredare i regeringens särskilda utredning Återstart för kulturen
 • Lina Sjöquist, generalsekreterare för Familjen Robert Weils stiftelse

Moderator

Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

Om Offentliga samtal

Syftet med seminarieserien är både att lyfta fram forskningsresultat i ett vidare sammanhang och att uppmuntra till samtal mellan forskare och andra som berörs av resultaten.

Två forskare presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne och möter sedan praktiker i ett samtal inför publik. Exempel på praktiker är politiker, representanter från organisationer eller från medier som på något vis berörs av eller är engagerade i ämnet och därför kan tillföra andra perspektiv.

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet har utvecklat formatet tillsammans med Institutet för framtidsstudier. Det första seminariet hölls 2016.

Här finns alla seminarier i serien Offentliga samtal

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Referensgruppen för forskningskommunikation

  Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

 2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

  Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

 3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.