Evenemang

Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

Den 3 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Temat i år är djurförsök i forskning om covid-19 och i vaccinframställning. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor inom området. Välkommen!

Datum

3 december 2021

Tid

9.00–12.30

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälan

Sista anmälningsdag är 1 december kl. 16.30

Program

9.00 Välkomna

Lena Uller, ordförande, Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap
Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet
Inledande sammanfattning av aktuella djurförsöksfrågor (EU-parlamentets resolution).

9.20 Forskarpresentation 3R

Jan Nedergaard, Stockholms universitet, "Om vikten av att mänskliggöra möss"

9.55 Paus

10.10 Aktuellt från Sveriges 3R-center

Cecilia Bornestaf, Sveriges 3R-center

10.25 Aktuellt från Forska utan djurförsök

Karin Gabrielson Morton, Forska utan djurförsök

10.40 Aktuellt från Centrala djurförsöksetiska nämnden, CDFN

Ann-Christine Eklöf, Centrala djurförsöksetiska nämnden

10.55 Aktivitet


11.05 Paus

11.20 Key note speech

Professor Coenraad Hendriksen, University of Utrecht
“Animal studies and non-animal alternatives in Covid-19 research”

12.20 Aktivitet

12.30 Seminariet avslutas

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Hög kvalitet på forskning om postcovid och covid-19-vaccin

    Hög kvalitet och goda möjligheter att bidra till samhällsnytta sammanfattar de beviljade ansökningar inom satsningarna på forskning om postcovid respektive uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. När det gäller studier av covid-19-vaccin kan fler rik...

  2. Finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vaccinering – redovisning av uppdrag

    I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Efter dialog med såväl hälso- och sjukvården som relevanta myndigheter utlystes bidrag till forskningsmiljöer för uppföljningsstudier ...

  3. Finansiering av forskning om långvariga symptom till följd av genomgången covid-19-sjukdom – redovisning av uppdrag

    I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom till följd av covid-19. Efter dialog med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), patientföreträdare samt ...