Evenemanget är avslutat

Information meeting on Swedish in-kind contributions to ESS

Vetenskapsrådet och European Spallation Source ERIC (ESS) bjöd in till ett digitalt informationsmöte om processen framåt för svenska in kind-bidrag till ESS.

Datum

17 december 2021

Tid

9.00–11.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet och ESS

Envisioned process for the allocation of in-kind contributions

As part of additional Swedish funding to ESS, the Swedish Research Council is now making up to 150 MSEK available for a Swedish in-kind program for ESS during 2021–2025, with up to 30 MSEK per year. The premises for Swedish in-kind contributions are strongly dependent on the ongoing re-baselining plan at ESS and the associated cost book that is still to be decided.

During the information meeting the Swedish Research Council and ESS would jointly like to inform about the envisioned process for the allocation of in-kind contributions for the period 2022–2025 with all interested parties.

Agenda


9.00 Welcome

Mikaela Rapp, Head of the Office of ESS and MAX IV

9.05 ESS status update and re-baselining

Andreas Schreyer, Director of Science ESS

9.20 Update, Sweden as ESS host state

Johan Holmberg, Swedish Research Council

9.35 The ESS in-kind process & cost book

Mark Robinson, ESS

9.50 In-kind opportunities for partners at ESS

Sindra Petersson Årsköld, ESS

10.05 Sweden’s process forward with ESS cost book and the coming call

Niklas Ottosson & Johan Holmberg, Swedish Research Council

10.20 Short break

10.30 Q&A and discussion


10.55 Concluding remarks

Mikaela Rapp, Head of the Office of ESS and MAX IV

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.