Evenemang

Information meeting on Swedish in-kind contributions to ESS

Vetenskapsrådet och European Spallation Source ERIC (ESS) bjöd in till ett digitalt informationsmöte om processen framåt för svenska in kind-bidrag till ESS.

Datum

17 december 2021

Tid

9.00–11.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet och ESS

Envisioned process for the allocation of in-kind contributions

As part of additional Swedish funding to ESS, the Swedish Research Council is now making up to 150 MSEK available for a Swedish in-kind program for ESS during 2021–2025, with up to 30 MSEK per year. The premises for Swedish in-kind contributions are strongly dependent on the ongoing re-baselining plan at ESS and the associated cost book that is still to be decided.

During the information meeting the Swedish Research Council and ESS would jointly like to inform about the envisioned process for the allocation of in-kind contributions for the period 2022–2025 with all interested parties.

Agenda


9.00 Welcome

Mikaela Rapp, Head of the Office of ESS and MAX IV

9.05 ESS status update and re-baselining

Andreas Schreyer, Director of Science ESS

9.20 Update, Sweden as ESS host state

Johan Holmberg, Swedish Research Council

9.35 The ESS in-kind process & cost book

Mark Robinson, ESS

9.50 In-kind opportunities for partners at ESS

Sindra Petersson Årsköld, ESS

10.05 Sweden’s process forward with ESS cost book and the coming call

Niklas Ottosson & Johan Holmberg, Swedish Research Council

10.20 Short break

10.30 Q&A and discussion


10.55 Concluding remarks

Mikaela Rapp, Head of the Office of ESS and MAX IV

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  3. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...