Evenemang

Information meeting on Swedish in-kind contributions to ESS

Vetenskapsrådet och European Spallation Source ERIC (ESS) bjuder in till ett digitalt informationsmöte om processen framåt för svenska in kind-bidrag till ESS. Mötet hålls på engelska. Save the date!

Datum

17 december 2021

Tid

9.00–11.00

Arrangörer

Vetenskapsrådet och ESS

Plats

Digitalt via Zoom

Mötet hålls på engelska

Envisioned process for the allocation of in-kind contributions

As part of additional Swedish funding to ESS, the Swedish Research Council is now making up to 150 MSEK available for a Swedish in-kind program for ESS during 2021–2025, with up to 30 MSEK per year. The premises for Swedish in-kind contributions are strongly dependent on the ongoing re-baselining plan at ESS and the associated cost book that is still to be decided.

During the information meeting the Swedish Research Council and ESS would jointly like to inform about the envisioned process for the allocation of in-kind contributions for the period 2022–2025 with all interested parties.

Agenda and Zoom link for the meeting will be published shortly, latest by the end of November.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Lämna synpunkter om ny forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser

    I arbetet med att ta fram hur en forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser ska organiseras tar Vetenskapsrådet nu emot synpunkter från dig som användare. Hur bör forskningsinfrastrukturen vara utformad och vilka krav bör vi kunna stä...

  2. Hearing: National Resources for Large-Scale Computing

    Vetenskapsrådet arrangerar en hearing kring finansieringen och organisationen av nationella tjänster för storskaliga datorresurser. Hearingen hålls på engelska och vänder sig till användare vid lärosäten och andra intressenter.

  3. National benefits from Swedish membership in international research infrastructures 2016–2019

    Sverige är medlem i flera internationella forskningsinfrastrukturer. Hur ser utbytet ut när det gäller exempelvis svensk användning och vetenskaplig produktion eller annan retur i form av kunskaps- och tekniköverföring? Denna rapport bygger på en utr...