Evenemanget är avslutat

Seminarium om ALF-utvärderingen

Vetenskapsrådet arrangerade ett seminarium om den kommande utvärderingen av kvaliteten på den kliniska forskningen som bedrivs i de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Syftet med seminariet är att informera om den kommande utvärderingen. De regioner och universitet som berörs av utvärderingen bjöds in till att identifiera osäkerheter och frågor som behöver förtydligas i utvärderingen.

Datum

21 januari 2022

Tid

9.30–12.45

Plats

Digitalt.

Anmälan

Anmälan var tillgänglig för de regioner och universitet som berörs av utvärderingen.

Programme


9.30–12.45        

Welcome

Host together with Madeleine Durbeej-Hjalt Secretary General for Medicine and Health at the Swedish Research Council

Introduction to the evaluation

Jeanette Johansen at the Swedish Research Council

Panel 3 – evaluation of the prerequisites for clinical research

Maria Bergström at the Swedish Research Council
Panel chairman 

Panel 2 – evaluation of the clinical significance and societal impact of the clinical research

Gustav Hansson at the Swedish Research Council
Panel chairman 

Panel 1 – evaluation of the quality of the scientific output

Andreas Krigh at the Swedish Research Council
Panel chairman 

Q&A

Lead by host       

Conclusions and summary of seminar

Lead by host and Madeleine Durbeej-Hjalt 

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

  3. Hur ser förutsättningarna ut att forska kliniskt i Sverige?

    Den kliniska forskningen är nödvändig för att utveckla och förbättra vården i Sverige. Nu har Vetenskapsrådet tagit reda på vad forskare och forskarstudenter själva anser om sina förutsättningar att kunna ägna sig åt klinisk forskning.