Evenemang

Seminarium om ALF-utvärderingen

Vetenskapsrådet arrangerade ett seminarium om den kommande utvärderingen av kvaliteten på den kliniska forskningen som bedrivs i de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Syftet med seminariet är att informera om den kommande utvärderingen. De regioner och universitet som berörs av utvärderingen bjöds in till att identifiera osäkerheter och frågor som behöver förtydligas i utvärderingen.

Datum

21 januari 2022

Tid

9.30–12.45

Plats

Digitalt.

Anmälan

Anmälan var tillgänglig för de regioner och universitet som berörs av utvärderingen.

Programme


9.30–12.45        

Welcome

Host together with Madeleine Durbeej-Hjalt Secretary General for Medicine and Health at the Swedish Research Council

Introduction to the evaluation

Jeanette Johansen at the Swedish Research Council

Panel 3 – evaluation of the prerequisites for clinical research

Maria Bergström at the Swedish Research Council
Panel chairman 

Panel 2 – evaluation of the clinical significance and societal impact of the clinical research

Gustav Hansson at the Swedish Research Council
Panel chairman 

Panel 1 – evaluation of the quality of the scientific output

Andreas Krigh at the Swedish Research Council
Panel chairman 

Q&A

Lead by host       

Conclusions and summary of seminar

Lead by host and Madeleine Durbeej-Hjalt 

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

    Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av några av de mest centrala begreppen inom medicinsk och klinisk forskning. Detta har vi gjort för att visa hur vi på Vetenskapsrådet tolkar och använder begreppen.

  2. Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

    Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för h...

  3. Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget. Vetenskapsrådet kommer att inrätta nationell rådgivn...