Evenemang

Seminarium om ALF-utvärderingen

Vetenskapsrådet arrangerade ett seminarium om den kommande utvärderingen av kvaliteten på den kliniska forskningen som bedrivs i de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Syftet med seminariet är att informera om den kommande utvärderingen. De regioner och universitet som berörs av utvärderingen bjöds in till att identifiera osäkerheter och frågor som behöver förtydligas i utvärderingen.

Datum

21 januari 2022

Tid

9.30–12.45

Plats

Digitalt.

Anmälan

Anmälan var tillgänglig för de regioner och universitet som berörs av utvärderingen.

Inspelningen finns tillgänglig till den 4 februari.

Programme


9.30–12.45        

Welcome

Host together with Madeleine Durbeej-Hjalt Secretary General for Medicine and Health at the Swedish Research Council

Introduction to the evaluation

Jeanette Johansen at the Swedish Research Council

Panel 3 – evaluation of the prerequisites for clinical research

Maria Bergström at the Swedish Research Council
Panel chairman 

Panel 2 – evaluation of the clinical significance and societal impact of the clinical research

Gustav Hansson at the Swedish Research Council
Panel chairman 

Panel 1 – evaluation of the quality of the scientific output

Andreas Krigh at the Swedish Research Council
Panel chairman 

Q&A

Lead by host       

Conclusions and summary of seminar

Lead by host and Madeleine Durbeej-Hjalt 

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Jonas Oldgren blir huvudsekreterare för klinisk forskning

    Vetenskapsrådet tillsätter en huvudsekreterare för klinisk forskning. Rollen är helt ny och kommer att innehas av Jonas Oldgren som är professor i koagulationsforskning och överläkare i kardiologi. Han påbörjar sitt uppdrag 16 mars 2022 som vetenskap...

  2. 50 miljoner till forskning om postcovid

    Vetenskapsrådet fördelar 50 miljoner kronor till 14 projekt för forskning om postcovid. Forskningen ska bidra till att utveckla hälso- och sjukvårdens kunskap och förbättra diagnos- och behandlingsalternativen för patienter med långvariga symptom eft...

  3. Forskning om virus och pandemier

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Forskningsprogrammet är en del i regeringens långsiktiga strategi och handlingsplan för att motverka och minska virusutbrott och pandemier.