Evenemanget är avslutat

Hur mår Forskningssverige?

Hur mycket pengar går till forskning och utveckling i Sverige? Och hur stort genomslag får forskningen? Det är några av de frågor som Forskningsbarometern ger svar på – vår sammanställning av statistik om svensk forskning i internationell jämförelse. 17 december presenterade vi resultatet från 2021 års rapport.

Datum

17 december 2021

Tid

13.15–14.00

Se en inspelning av seminariet:

Presentation av Forskningsbarometern 2021

Forskningsbarometern ges ut vartannat år och ger en övergripande bild av hur Sverige som forskningsnation står sig i internationell jämförelse.

Här har vi samlat information från flera statistikkällor och redovisar unik information om vetenskapliga publikationer och deras citeringsgenomslag. Rapporten används av regeringen, lärosäten, forskningsfinansiärer och journalister som ett underlag för till exempel analys, planering eller faktainhämtning.

Forskningsbarometern är indelad i tre huvudområden:

 • Forskningens finansiering: Hur mycket pengar går till forskning och utveckling?
 • Forskningens personal: Hur ser den forskande personalens sammansättning?
 • Vetenskaplig publicering: Hur stort genomslag får forskningen?

Under seminariet ger vi korta presentationer av resultatet från varje område. I anslutning till presentationerna har du som tittar möjlighet att ställa frågor.

Medverkande

 • Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet
 • Gustav Hansson, analytiker
 • Stina Gerdes Barriere, analytiker
 • Karin Tegerstedt, analytiker

Moderator är Elisabeth Sjöstedt.

Välkommen till ett seminarium om svensk forskning och utveckling – för en klokare värld!

Omslag Forskningsbarometern 2021.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...

 2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

  EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

 3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...