Evenemang

Hur mår Forskningssverige?

Hur mycket pengar går till forskning och utveckling i Sverige? Och hur stort genomslag får forskningen? Det är några av de frågor som Forskningsbarometern ger svar på – vår sammanställning av statistik om svensk forskning i internationell jämförelse. 17 december presenterade vi resultatet från 2021 års rapport.

Datum

17 december 2021

Tid

13.15–14.00

Se en inspelning av seminariet:

Presentation av Forskningsbarometern 2021

Forskningsbarometern ges ut vartannat år och ger en övergripande bild av hur Sverige som forskningsnation står sig i internationell jämförelse.

Här har vi samlat information från flera statistikkällor och redovisar unik information om vetenskapliga publikationer och deras citeringsgenomslag. Rapporten används av regeringen, lärosäten, forskningsfinansiärer och journalister som ett underlag för till exempel analys, planering eller faktainhämtning.

Forskningsbarometern är indelad i tre huvudområden:

 • Forskningens finansiering: Hur mycket pengar går till forskning och utveckling?
 • Forskningens personal: Hur ser den forskande personalens sammansättning?
 • Vetenskaplig publicering: Hur stort genomslag får forskningen?

Under seminariet ger vi korta presentationer av resultatet från varje område. I anslutning till presentationerna har du som tittar möjlighet att ställa frågor.

Medverkande

 • Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet
 • Gustav Hansson, analytiker
 • Stina Gerdes Barriere, analytiker
 • Karin Tegerstedt, analytiker

Moderator är Elisabeth Sjöstedt.

Välkommen till ett seminarium om svensk forskning och utveckling – för en klokare värld!

Omslag Forskningsbarometern 2021.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

  Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

 2. Forskningsöversikter 2023

  Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram preliminära forskningsöversikter inom sina respektive områden. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktigt för oss. Därför ger vi möjligh...

 3. Forskares tid för forskning – utveckling i Sverige 2013–2019 samt en internationell jämförelse

  Forskningstid är en central förutsättning för att kunna bedriva forskningsverksamhet av hög kvalitet. Men forskare behöver lägga arbetstid även på andra uppgifter, till exempel administration, ansökningar av forskningsmedel och undervisning. Denna r...