Evenemanget är avslutat

Hur mår Forskningssverige?

Hur mycket pengar går till forskning och utveckling i Sverige? Och hur stort genomslag får forskningen? Det är några av de frågor som Forskningsbarometern ger svar på – vår sammanställning av statistik om svensk forskning i internationell jämförelse. 17 december presenterade vi resultatet från 2021 års rapport.

Datum

17 december 2021

Tid

13.15–14.00

Se en inspelning av seminariet:

Presentation av Forskningsbarometern 2021

Forskningsbarometern ges ut vartannat år och ger en övergripande bild av hur Sverige som forskningsnation står sig i internationell jämförelse.

Här har vi samlat information från flera statistikkällor och redovisar unik information om vetenskapliga publikationer och deras citeringsgenomslag. Rapporten används av regeringen, lärosäten, forskningsfinansiärer och journalister som ett underlag för till exempel analys, planering eller faktainhämtning.

Forskningsbarometern är indelad i tre huvudområden:

 • Forskningens finansiering: Hur mycket pengar går till forskning och utveckling?
 • Forskningens personal: Hur ser den forskande personalens sammansättning?
 • Vetenskaplig publicering: Hur stort genomslag får forskningen?

Under seminariet ger vi korta presentationer av resultatet från varje område. I anslutning till presentationerna har du som tittar möjlighet att ställa frågor.

Medverkande

 • Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet
 • Gustav Hansson, analytiker
 • Stina Gerdes Barriere, analytiker
 • Karin Tegerstedt, analytiker

Moderator är Elisabeth Sjöstedt.

Välkommen till ett seminarium om svensk forskning och utveckling – för en klokare värld!

Omslag Forskningsbarometern 2021.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

  Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

 2. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

 3. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

  En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...

Till toppen